Институциите съществуват не за да се удобни места за битуване на администрацията, а за да решават проблемите ни. За съжаление, през годините те се научиха да „разчитат на сигнали от гражданите“ като единствена причина да се самосезират и да вършат работата, за която се предполага, че им се плаща.

Спаси София непрекъснато призовава хората да пишат сигнали и да сигнализират институциите за проблемите, които забелязват, но много често срещаме отчаяниято на съгражданите ни, които не знаят към кого да се обърнат. Затова разработихме Наръчник на активния гражданин, който цели да обобщи на едно място контактите на различните институции, както и темите, за които са отговорни.

Какво предстaвлява Наръчникът?

Улично осветление

ПроблемРайонИнституция/ФирмаТелефонСайт/E-mail
Уличното осветление не работи Капаците на стълбовете за улично осветление липсват Стърчащи жици от стълбовете (При пускане на сигнал за неработеща лампа задължително трябва да се посочи и нейният инвентарен номер, намиращ се на всеки стълб)Красна поляна Банкя Красно село Илинден Люлин Връбница Надежда Възраждане„ЛОГ Сиберия“ ЕООД0700 89 096[email protected]
Нови Искър Сердика Кремиковци Подуяне Оборище„ЛОГ Сиберия“ ЕООД0700 89 096[email protected]
Искър Слатина Младост Панчарево Студентски Изгрев„Улично осветление“0700 11 233[email protected]
Овча Купел Средец Лозенец Витоша Триадица„Улично осветление“0700 11 233[email protected]
Неработещи лампи по Околовръстния път и локалите муАгенция Пътна инфраструктура0700 130 20 Ивайло Денчев Директор „Поддържане на пътната инфраструктура“ 02/917 33 76линк
Неработещо осветление в паркове и градиниДирекция “Зелена система” към Столична община02/904 14 21 02/904 14 24 Директор Ралица Маджарова[email protected]

Разни

ПроблемОписаниеИнституцияТелефонСайт/E-mail
Неправилно спрял (паркирал) автомобилна пътното платноКАТНачалник „Организация и контрол на пътното движение“ Николай Петров 02/982 72 93 02/982 56 60[email protected]
на тротоараОбщинска полиция02 982 48 78
в зелена площИнспекторат по районлинк или виж най-долу
в обхвата на Синя и Зелена зона“Паркинги и гаражи” към ЦГМ0700 13 233 Информация за издаване и получаване на винетен стикер: 02/801 52 56 02/801 52 57Офис Възраждане: 02/801 52 85Информация при блокиране на неправилно паркирано ППС чрез техническо средство (скоба): 0700 13 233 02/980 46 39 0887 344 634Информация за принудително преместени неправилно паркирани ППС : 0700 13 233 02/983 67 47Информация относно служебен абонамент: 02/986 71 35линк
Паднало животно в шахта или заклещено на дървоПожарната112
Транспортна инфраструктураНарушени пътни тротоарни настилки- дупки, неравности, пропадания, нарушена пътна настилка около шахти на пътното платно и др. Антипаркинг съоръжения, стълбчета скоби, бариери и др. Вертикална /пътни знаци/, светофарни уредби, хоризонтална /пешеходни пътеки/ пътна маркиравка и напречни неравности Липсващи решетки на дъждоприемни шахти и нарушена настилка около тях Нарушения в транспортни подлезиДирекция „Транспортна инфраструктура“02/983 15 80 Директор: Васил Начевски 02/802 89 60 02/802 89 61[email protected] [email protected]
Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръженияСпирания на водата Течове или запушена канализация Липсващи капаци на шахти и невъзстановени настилки след ремонтна дейност Пропадания на трасетата на мрежите и съоръженията„Софийска вода“ АД0700 121 21линк
Топлоснабдителни мрежи и съоръженияСпирания на водата и аварии по топлофикационната мрежа Течове или запушена канализация Липсващи, отворени или повредени капаци на топлофикационни камери Невъзстановени улични настилки след ремонти по мрежите и нарушени настилки около капаците на „Топлофикация София“ ЕАД Пропадания на трасетата на мрежите и съоръженията„Топлофикация София“ ЕАД0700 11 111 Аварийна служба: 02 951 51 96, 02 951 52 58[email protected]
Пешеходни подлезиРайонно кметстволинк
Електроснабдителни мрежи и съоръженияСпиране на електрозахранването, липсващи или повредени капаци на тротоарните шахти; наклонени стълбове; Невъзстановени настилки или пропадания по трасетата на мрежите и съоръженията след извършен ремонт„ЧЕЗ Разпределение България“ АД0700 10 010[email protected]
Електронни и съобщителни мрежи и съоръженияЛипсващи или повредени капаци на тротоарните шахти Невъзстановени улични настилки и трасета, пропадания след ремонти по мрежите Прекъснати телефонни връзкиВиваком/БТК0700 17 000линк
Газопреносни мрежи и съоръженияПри нарушения по газопреносните мрежи и съоръжения„Софиягаз“ ЕАД0800 11 211[email protected]
Паметници на културатаРазрушаване на сграда – паметник на културата.Първо проверете дали сградата е регистрирана като паметник на културата тук и ако е – звъннете на инспекторатаИнспекторат за опазване на културното наследство към Министерство на културатаДиректор арх. Димитрийка Добрева–Ангелова 02/ 94 00 871Отдел „Недвижимо наследство“:Н-к отдел 02/ 94 00 989 арх. Иван Генов – главен инспектор 02/ 94 00 804 арх. Валентин Бърнев – главен инспектор 02/ 94 00 804 Регионален инспектор за София Александър Трайков 02 94 00 950линк
Проблеми със зелените площиИзграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи Планиране и изграждане на нови зелени площи Определя режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти в зелените площиДирекция “Зелена система” към Столична общинаДиректор Ралица Маджарова 02/904 14 21 02/904 14 24[email protected]
Опасни катерушкиОпасни, счупени или липсващи катерушки в междублокови пространства, обществени градини и парковеДирекция “Зелена система” към Столична общинаДиректор Ралица Маджарова 02/904 14 21 02/904 14 24[email protected]
Неправилно пресичащи пешеходциОбщинска полицияНачалник Стефан Стефанов 02/982 44 90
Силен шумот заведение от климатик на публично мястоРегионална здравна инспекцияДежурен здравен инспектор: 02/ 832 71 11 02/ 813 04 44 (8.30 ч. – 17.00 ч. в работни дни) 0889 822 626линк
Пушене на забранено мястоРегионална здравна инспекцияДежурен инспектор по тютюношушене: 02/ 832 71 11 02/ 813 04 44 (8.30 ч. – 17.00 ч. в работни дни) 0889 822 626линк
Нарушение на територията на метростанцияНеработещ ескалатор Уличен музикант в метрото Амбулантен търговец Неработещо осветление Проблем с инфраструктурата на метрото„Метрополитен“ ЕАД02/921 20 01[email protected]
Бездомни или опасни животниЗалавяне на улични кучетаОП „Екоравновесие“02/931 41 64 02/931 41 60линк

Сигнали до Столичен инспекторат

Сигнали до Столичен инспекторат можете да подадете на телефон 02/987 55 55

ПравомощияНарушения
Поддържане и опазване на чистотата и  управление на отпадъцитеРазлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и др. обществени информационни елементи по стълбовете на улично осветление, електропреносната и електроразпределителната мрежа, стълбовете на контактната мрежа на масов градски транспорт, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, фасади на сгради, огради, дървета и на всякакви други непредвидени за целта места Замърсяването и изхвърлянето на  всякакъв вид отпадъци на местата за обществено ползване Започването и извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без плътна ограда, осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите части, и без информационно–указателна табела, Натрупването и разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки Излизането от строителните обекти на транспортни средства на уличните платна с непочистена  от кал ходова част Кофи, пречещи на автомобилното или пешеходно движение.
Извършване на търговска дейностИзвършване на търговска дейност на открито върху терен общинска собственост със стоки, които поради начина им на предлагане могат да бъдат опасни за здравето Извършване на търговска дейност на открито върху терен общинска собственост със стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт Извършване на търговска дейност на открито върху терен общинска собственост без разрешение за ползване на място Без копие от документа за произход на стоките Документ за съответствие на контролно-измервателните уреди с изискванията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Разполагането на подвижни съоръжения без разрешение за ползване на място издадено от кмета на района, на територията на който се извършва дейността За разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти без индивидуална схема указваща заеманата площ, пространственото разположение, отстоянията от сгради и от регулационни имотни граници Без платена такса за ползване на място за извършване на търговия на открито, както и за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти.
Обществен ред и опазване на общинските имотиРязането, късането и изкореняването на цветя, дървесни видове и клоните им, както и газенето на обособените тревни площи Писането и драскането по сградните фасади, оградите и по пътните съоръжения.
Техническа инфраструктура и гаранции при строителството йЛипса на график за започване и завършване на строителните работи Незаверен проект за временна организация на движението съгласуван с Дирекция „Транспорт“ при СО, СДВР – КАТ и със съответните транспортни дружества, когато строителните работи са по улици, по които минава масов градски транспорт.
Изграждане, поддържане и опазване на зелената системаДействия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи и настилките Преминаването и паркирането на МПС Отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.
Организация на движениетоДвижение, престой и паркиране на МПС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи Престоят и паркирането на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал Спиране за престой и паркиране на моторни превозни средства /МПС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, като откъм страната на сградите не остава лента с широчина най-малко от 2 метра за преминаване на пешеходците.
Преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и рекламна дейностБез разрешение за поставяне на преместваеми обекти и без писмен договор със собственика на имота или с изрично писмено съгласие Без одобрена схема за поставяне или скица с указан начин на поставяне Не поставяне на Фирмените надписи върху козирки, навеси и маркизи към партерните части на сградите непосредствено принадлежащи към обекта, чиято функция обозначават Използването на дървета или друга растителност за закрепване на временни информационни елементи Не премахването на временните информационни елементи до три дни след изтичане на срока на разрешаването им от собственика или ползващото информацията лице Не премахването от Политическите организации и независимите кандидати на своите плакати и други материали в седем дневен срок след изборния ден.

Инспектори на Столичен инспекторат по райони

РайонНачалникКонтакти
Овча купелЦветанка Велинова 02/955 44 62[email protected]
СтудентскиНикола Велчев 02/868 31 24 02/868 34 04[email protected]
ТриадицаСнежанка Златарова 02/805 41 45 02/805 41 47[email protected]
Красно селоИскра Мурарова 02/895 11 63[email protected]
СредецСлавка Лазарова 02/980 09 41[email protected]
Изгревинж.Мария Йосифова 0887/55 39 77[email protected]
ПанчаревоИлиян Савов 02/976 05 19[email protected]
Слатинаинж. Пешка Карачомакова 02/870 70 27[email protected]
ВитошаЗахари Павлов 02/818 79 68[email protected]
Красна полянаВладимир Петров 02/920 68 40[email protected]
ВъзражданеПетър Дяков 02/980 97 35[email protected]
ОборищеМирослав Монов 02/944 14 35[email protected]
НадеждаДрагомир Денчев 02/495 11 81 02/495 11 82[email protected]
Лозенецинж.Даниела Тодорова 02/865 69 84[email protected]
Кремиковциинж. Венелин Симеонов 0889 59 89 88[email protected]
ВръбницаИвайло Бачорски 02/495 77 64[email protected]
ЛюлинНиколай Цонкин 02/925 15 81[email protected]
ИлинденПенчо Ковачев 02/439 73 74[email protected]
Сердикаинж. Любомир Кичев 02/931 81 59[email protected]
ПодуянеСтоян Казълджиев 02/814 6227[email protected]
ИскърКрасимира Найденова 02/979 07 17 02/979 07 23[email protected]
МладостНиколай Цонкин 02/906 76 99[email protected]
Нови ИскърГалина Колева 02/991 61 77[email protected]
БанкяХристо Кърначев 02/997 72 35[email protected]
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Подкрепи ни с дарение, за да продължим борбата за по-доброто бъдеще на София