• Вдигане на шум или друго нарушение на обществения ред от търговски обект (търговия и реклама)
  • Извършване на нерегламентирана търговска дейност на открито на територия, която е общинска собственост
  • Извършване на нелегална търговска ремонтна дейност на МПС-та на обществено място
  • Реклама/рекламен елемент, който закрива пътен знак или прозорец на имот
  • Опасен преместваем обект или рекламно съоръжение
  • Извършване на нерегламентирана рекламна дейност
  • Използването на дървета или друга растителност за закрепване на временни информационни елементи
  • Не премахването от политическите организации и независимите кандидати на своите плакати и други материали в седем дневен срок след изборния ден
  • Разполагането на подвижни съоръжения без разрешение за ползване на място издадено от кмета на района, на територията на който се извършва дейността

Подайте сигнал към:

Столичен инспекторат – контактите по райони може да намерите тук.