Публичен регистър

Наименование на политическата партия: Политическа партия „Спаси София“

Адрес на седалището на партията: гр. София 1606, ул. „Люлин планина“ №33А

Устав на политическата партия: Свали като PDF

Изпълнителен съвет

 • Борис Бонев – представляващ партията
 • Иван Караджов
 • Емилия Ангелова
 • Добри Йонев
 • Андрей Зографски
 • Росица Николова
 • Пламена Терзирадева
 • Христо Христов
 • Антония Йорданова

Контролна комисия

 • Христо Копаранов
 • Таня Пенева
 • Кристина Николова
 • Веселка Великова
 • Васка Солакова

По силата на Чл. 29 (2) т.1 и т.2 от Закона за политическите партии се изисква от всички регистрирани политически партии да предоставят публично информацията за лицата, които са направили дарения или завещания в полза на партията, както и за декларациите за произход на средствата на направените дарения, в случаите когато даренията са в размер над една минимална работна заплата. Можете да разгледате декларациите на линка по-долу:

Декларации за произход на средствата
Име на дарителя Вид на дарението Описание на дарението Цел на дарението Стойност
Константин Цонков Киров Парично дарение не е указана 10 лв.
Петър Любов Делчев Парично дарение не е указана 20 лв.
Антон Стефанов Душев Парично дарение 50 лв.
Петър Любов Делчев Парично дарение 45 лв.
Александър Чавдаров Пиронков Парично дарение Сума в лева Не е указана 100 лв.
Петър Любов Делчев Парично дарение / месечно Сума в лева Не е указана 20 лв.
Петър Красимиров Джелебов Парично дарение Сума в лева Не е указана 20 лв.
Михаела Цветославова Михайлова Парично дарение Сума в лева Не е указана 10 лв.
Мартин Емануелов Захариев Парично дарение Сума в лева Не е указана 500 лв.
Георги Александров Парично дарение Сума в лева Не е указана 315 лв.
Асен Райчов Биволев Парично дарение Сума в лева Не е указана 25 лв.
Мартин Кирилов Кожинков Парично дарение Сума в лева Не е указана 35 лв.
Андрей Антонов Филев Парично дарение Сума в лева Не е указана 50 лв.
Момчил Преславов Сулов Парично дарение Сума в лева Не е указана 50 лв.
Андреа Красимирова Влъчкова Парично дарение Сума в лева Не е указана 10000 лв.
Мариан Андреев Тодоров Парично дарение Сума в лева Не е указана 50 лв.
Цветан Костадинов Коцев Парично дарение Сума в лева Не е указана 100 лв.
Мирослава Тодорова Николова Парично дарение Сума в лева Не е указана 100 лв.
Кристиян Тодоров Николов Парично дарение Сума в лева Не е указана 20 лв.
Андрей Николов Челебиев Парично дарение Сума в лева Не е указана 20 лв.
Радослав Венциславов Кабакчийски Парично дарение Сума в лева Не е указана 10 лв.
Калоян Ивайлов Стоичков Парично дарение Сума в лева Не е указана 20 лв.
Орлин Йорданов Тенчев Парично дарение Сума в лева Не е указана 100 лв.
Георги Василев Гънев Парично дарение Сума в лева Не е указана 20 лв.
Константин Александров Заимов Парично дарение Сума в лева Не е указана 50 лв.
Стела Йорданова Райкова Парично дарение / месечно Сума в лева Не е указана 50 лв.
Марта Велизар Драгоева Парично дарение Сума в лева Не е указана 700 лв.
Любозар Василев Халачев Парично дарение Сума в лева Не е указана 20 лв.
Силвия Иванова Павлова Парично дарение Сума в лева Не е указана 50 лв.
Петя Драгомирова Петкова Парично дарение Сума в лева Не е указана 20 лв.
Пламен Чавдаров Танов Парично дарение Сума в лева Не е указана 50 лв.
Силвия Иванова Хумарска-Боцова Парично дарение Сума в лева Не е указана 50 лв.
Теодора Неделчева Ван Меервайк Парично дарение Сума в лева Не е указана 50 лв.
Виктор Петров Георгиев Парично дарение Сума в лева Не е указана 200 лв.
Катерина Иванова Богданова Парично дарение Сума в лева Не е указана 10 лв.
Ангел Георгиев Парично дарение Сума в лева Не е указана 10 лв.
Светлозар Йорданов Екзархов Парично дарение Сума в лева Не е указана 25 лв.
Нура Мохамед Ал Кадри Парично дарение Сума в лева Не е указана 30 лв.
Давид Сурени Карапетян Парично дарение Сума в лева Не е указана 20 лв.
Радост Росен Механджиева Парично дарение Сума в лева Не е указана 30 лв.
Радослав Георгиев Рангелов Парично дарение Сума в лева Не е указана 20 лв.
Константин Николаев Пенчев Парично дарение Сума в лева Не е указана 100 лв.
Антон Стефанов Душев Парично дарение / месечно Сума в лева Не е указана 50 лв.
Борис Бориславов Бонев Парично дарение Сума в лева Не е указана 200 лв.
Георги Бончев Павлов Парично дарение Сума в лева Не е указана 10000 лв.
Пламен Борисов Балабанов Парично дарение Сума в лева Не е указана 1000 лв.

По силата на Чл. 29 (2), т.5 от Закона за политическите партии се изисква от всички регистрирани политически партии да предоставят публично информацията за притежаваните от тях недвижими имоти:

По силата на Чл. 29 (2), т.6 от Закона за политическите партии се изисква от всички регистрирани политически партии да предоставят публично информацията за разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.:

По силата на Чл. 29 (2), т.3 от Закона за политическите партии се изисква от всички регистрирани политически партии да предоставят публично информацията за социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за връзка с обществеността, с които има сключени договори:

Име на агенцията Тип на агенцията ЕИК Линк към сайт
„Джей Си Деко Имидж“ АД PR агенция 204826560 Към сайт на агенцията

По силата на Чл. 29 (2) т.8 от Закона за политическите партии се изисква от всички регистрирани политически партии да предоставят публично информацията за годишните финансови отчети и отчетите за предизборните кампании. Можете да ги разгледате на линка по-долу:

Годишни финансови отчети
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.