Политическа партия „Спаси София“

Политическа партия “Спаси София” е обединение на граждани, чиято кауза е систематично и последователно да отстояват принципите на прозрачност и честност в управлението на всяка община, град, област и район в Република България.

Политическа партия “Спаси София” намира своя генезис като доброволческа организация произлизаща от гражданското общество и е естественото продължение на първоначално създадената демократична платформа “Спаси Метрото” като коректив и насочване на институциите в работа в полза на общото благо.

Мисията на политическа партия “Спаси София” е да пречупи завещания от последните години модел на управление, произлизащ и осланящ се на икономически зависимости, лично облагодетелстване, и корупция в директен ущърб на гражданите на република България, чрез налагане на честен, експертен и прозрачен модел на управление.

Стремежът на политическа партия “Спаси София” е да участва в политическия живот на страната като партия, която залага на дългосрочни, устойчиви и модерни политики за подобряването на средата за живот в Република България, както и дълготрайни, ефективни и модерни управленски решения с единствен център на действия – общественият интерес.

Политическа партия “Спаси София” съзнава, че приоритетите и предизвикателствата пред българското общество в началото на XXI век са свързани с достъпа до качествено образование и здравеопазване, липсата на справедлива и ефективна съдебна система, както и отстояване на националния суверенитет от външни сили.

Политическа партия “Спаси София” ще защитава и подкрепя политики и инициативи, които връщат властта у гражданите и обществото, възпитават родолюбие, информираност и съжителство в българското общество и поставят достойното и изпълнено със смисъл професионално и лично развитие и сигурен живот на всеки един българин в приоритет за членовете на изпълнителната и законодателната власт.

Цели на Политическа партия “Спаси София”:

 1. Честно, прозрачно и модерно управление с безпартийна администрация и без корупция;
 2. Ускорено регионално развитие и децентрализация на местната власт;
 3. Равен достъп до обществени блага и достоен живот за всички;
 4. Трайно повишаване на доходите и благосъстоянието на гражданите, насърчаване на икономическата свобода и създаване на среда за свободна стопанска инициатива;
 5. Силна България като равноправен и уверен фактор в европейското семейство;
 6. Защита на демокрацията, човешките права и свободи за живот в едно справедливо общество.

Принципи на политическа партия „Спаси София“:

 1. Лична свобода и защита на човешките права и достойнство;
 2. Почтено и компетентно управление в името на обществения интерес;
 3. Справедливост, установена чрез върховенство на правото;
 4. Сигурност чрез демократични, силни и ефективни институции;
 5. Създаване и повишаване на благосъстоянието чрез насърчаване на предприемаческия дух, условия за свободна инициатива и равноправен достъп до пазара;
 6. Социална солидарност в здрави, образовани, активни и отворени общности;
 7. Плурализъм и свобода на изразяването при зачитане правата и достойнството на всеки.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.