Днес вниманието на всички ни приковава една единствена тема – здравната криза с коронавируса и как да превъзмогнем тежките икономически и социални последствия, които тя вече предизвиква. Подобни изпитания ярко показват потенциала ни като общество, дори изправени пред наглед непреодолими трудности, да намерим сила и енергия да се справим. Сега е моментът да се подготвим и да насочим усилията ни към реформиране на ключови сектори, които да ни направят по-конкурентни в бъдеще. Време е и заедно като общество да търсим решенията на общите ни проблеми.

След няколкоседмично закъснение, към Столичната община беше сформиран специален съвет, имащ за задача да изработи и предложи мерки за справяне с икономическите проблеми. Разбира се, заради централизацията, общинските мерки няма как да се сравняват по обхват и въздействие с мерките, предложени от държавата, но дори сега Столичната община има правомощия и възможности за облекчаване на негативните последствия за най-засегнатите бизнеси в София. Важно е обаче политиците да не използват и тази криза като възможност за правене на ПР, а да загърбим различията и да работим заедно за постигане на най-добрия възможен пакет с предложения. 

Вярваме, че идеите не принадлежат на един или друг и независимо откъде идват те, ако са добри, следва да бъдат подкрепени от всички. Вярваме и че общността трябва да бъде адекватно включена в процеса и затова се обръщаме към всички вас и ви призоваваме – ако имате идеи, ако сте се запознали с добри практики от страната и чужбина – споделете ги с нас! 

Преди да коментирате, каним всички да се запознаят с част от мерките, които екипът на Спаси София изработи до този момент. Някои от тях могат да бъдат задействани веднага и да подпомогнат икономиката и живота в града още по време на самата карантина. Други са насочени към подготвянето на София за “утрешния ден” – действия, които да предприемем днес, за да сме готови да позиционираме София успешно утре и след приключване на кризата, да успеем в максимално къси срокове да възстановим икономиката. Мерките са разделени на краткосрочни (влизат в сила веднага), средносрочни (до 1 година) и дългосрочни (след 1 година или приключване на здравната криза):

Преразглеждане на “козметични” проекти и прехвърляне на средства към инфраструктурни обекти със съществено значение върху мобилността и икономиката на града.  Такива са завършване на бул. Тодор Каблешков, пробивът на бул. Копенхаген, ремонт на булеварди като Сливница, Цар Борис III, Рожен и др. 

 1. Спиране на проектите за ремонт на Зона 2 и Зона 4 – улиците Цар Шишман и 6-ти септември, както и площадите Св. Ал. Невски и Народно събрание. Спестени средства: 26,8 млн. лв. 
 2. Спиране на проекта за ремонт на втората част на Борисовата градина. Спестени средства: 14 млн. лв.
 3. Спиране на търга за купуване на малки и скъпи електробуси за 28 млн. лв. Това е ненужен разход – за двойно по-малко пари можем да закупим същите автобуси на природен газ. Спестени средства: 14 млн. лв. 
 4. Спиране на проект за ремонт на бул. България. Спестени средства: 5,72 млн. лв. 
 5. Спиране на проекта за ремонт на парк Дружба 1. Спестени средства 1,20 млн. лв.
 6. Спиране на ремонт на парк Заимов. Спестени средства: 3,20 млн. лв.
 7. Увеличаване на бюджетите на общинските предприятия Софияпроект и Софпроект с цел прехвърляне на дейностите по планиране и проектиране изцяло в общински ръце. Правилното планиране и проектиране на обектите ще ни спести не само средства, но и загуба на време и неудобства. Това ще струва 3,5 млн. лв, но ще спести 2,5 млн. лв
 8. Прехвърляне на спестените пари от снегопочистване към мерките за справяне с кризата. Спестени средства: 5 млн. лв.
 9. Прекратяване на практиката за садене на стотици хиляди краткотрайни сезонни цветя. Спестени средства: 1,5 млн. лв.

Общо спестени средства: 73,92 млн. лв.

Генерални мерки за подкрепа на бизнеса

 1. Допълнителни 10% отстъпкa при плащане на местни данъци до 30 април 2020 г. (Краткосрочна мярка)
 2. Разсрочено плащане на местни данъци и такси и възможност за плащане на 4 вноски не само на такса битови отпадъци, но и на данък МПС и данък сгради. (Краткосрочна мярка)
 3. Възможност за разсрочено безлихвено плащане на сметки към Топлофикация ЕАД. (Краткосрочна мярка)
 4. Възможност за разсрочено безлихвено плащане на задължения от бизнеса към Столичната община. (Краткосрочна мярка)
 5. Ускорено изплащане на общински задължения към частни субекти/контрактори с цел поддържане на ликвидност. (Краткосрочна мярка)
 6. Увеличаване на бюджета на общинския гаранционен фонд (ОГФМСП) и въвеждане на нов инструмент за подкрепа на микро и малкия бизнес. Стойност на мярката: 8 млн. лв. (Краткосрочна мярка)
 7. Опрощаване на наема за общински имоти, наети от бизнеси, които са принудени да прекратят своята дейност заради заповедта на министъра на здравеопазването. (Краткосрочна мярка)
 8. Промяна на изискванията към участниците в обществени поръчки за определени дейности, с цел допускане на по-малки фирми. (Средносрочна мярка)
 9. Ускоряване на дигиталната трансформация на София и намаляване на сроковете от 3 години на 1 година за въвеждане на основните мерки за намаляване на административната тежест. (Средносрочна мярка)
 10. Преглед на всички процеси, касаещи бизнеса на София и взаимодействието му със Столичната общинска администрация с цел драстично намаляване на административната тежест и намаляване на сроковете за реакция. (Средносрочна мярка)
 11. Стартиране на програма за мониторинг на бизнеса в София, целящ snapshot на развитието и проблемите на различните сектори, но и установяване на променящите се нужди, както на бизнесите, така и на потребителите. Целта е да се гарантират адаптивни и навременни мерки за реакция. (Средносрочна мярка)
 12. Анализ на общинската собственост с цел предоставяне на подходящи сгради и помещения за споделени работни пространства на малки бизнеси в рамките на няколко месеца. (Средносрочна мярка)
 13. Засилване на капацитета на Столична агенция за инвестиции (СОАПИ) за привличане на инвестиции и оказване на консултантска помощ на микро, малки и средни предприятия. Стойност на мярката: 1,0 млн. лв. (Дългосрочна мярка)
 14. Участие на София на международни търговски изложения с щанд, на който да са представени софийски малки и средни предприятия. Стойност на мярката: 0,9 млн. лв. (Дългосрочна мярка)

Мерки в подкрепа на търговията и ресторантьорския бизнес

 1. Освобождаване от такса тротоарно право до края на годината. Стойност на мярката: 3,8 млн. лв. (Краткосрочна мярка)
 2. Опрощаване на разходи на търговци, наематели на павилиони и сергии на общински пазари и тържища, които не извършват дейност съгласно заповедта на министъра на здравеопазването. Стойност на мярката: 2 млн. лв.(Краткосрочна мярка)
 3. Удължаване на срока на действие на разрешителните за извършване на търговия на открито от 6 месеца на 1 година. (Краткосрочна мярка)
 4. Промяна на процедурите за заявяване на работно време – намаляване на срока за получаване на удостоверението и въвеждане на принципа за вътрешноинституционален документооборот. Вместо търговецът да носи справки от различни регистри, Общината по служебен път да изисква тази информация. Малка промяна, но значимо улеснение за собствениците на заведения и магазини. (Средносрочна мярка)
 5. Общинска кампания с призив за подкрепа на малкия и среден бизнес в София. Могат да бъдат използвани рекламните пространства в градския транспорт, общински сгради и по улиците. (Средносрочна мярка)
 6. Безплатно отдаване на общински рекламни площи на микро, малки и средни предприятия, които са били принудени да спрат дейност заради заповед на министъра на здравеопазването. (Средносрочна мярка)
 7. Определяне на списък от улици в центъра и кварталите, които ще бъдат затваряни за автомобилно движение през уикенда с цел безплатно разполагане на щандове на търговци и стимулиране на потреблението. (Дългосрочна мярка)
 8. На принципа на Sodexo Pass/Multisport да бъде изработена общинска карта за отстъпки на фермерски базари и магазини, предлагащи локални стоки, както и ресторанти, които използват предимно български продукти. Картата цели да стимулира консумацията на продукти от малки и локални производители. Стойност на мярката: 2,0 млн. лв. (Дългосрочна мярка)

Мерки в подкрепа на туристическия и културния бранш

 1. Безплатно отдаване на общински зали или предоставяне на субсидии за частни, за облекчаване на разходите на театралните, музикални, танцови организации и индивидуални творци. (Средносрочна мярка)
 2. Нови покани за набиране на проектни предложения по общински програми Култура и Европа. (Средносрочна мярка)
 3. Основаването на стипендии и грантове за развитие на художници, малки неправителствени организации, частни инициативи и галерии, които да подпомогнат оживяването на сферата в следващите две години. Стойност на мярката: 0,5 млн. лв. (Средносрочна мярка)
 4. Създаване на newsletter за културния живот в София на Столичната община с всички културни събития, който да бъде разпространяван до максимално много хора (Средносрочна мярка)
 5. Създаване на план за действие за привличане на повече посетители – маркетингова стратегия и брандиране на София. (Дългосрочна мярка)
 6. Разработване на общ туристически продукт и общо промотиране между София и важни точки на туристически интерес в България – Копривщица, Велико Търново, Пловдив и Рила (Рилски манастир). (Дългосрочна мярка)
 7. Активна маркетингова кампания за промотиране на София в съседните държави, която да влезе в сила веднага след отминаване на епидемията.Стойност на мярката: 2 млн. лв. (Дългосрочна мярка)

Мерки за преодоляване на социални последствия от икономическата криза

 1. Подкрепа за общински кризисни центрове за настаняване, дневни центрове, защитени жилища за пострадали от домашно насилие и центрове за психологическа помощ.(Краткосрочна мярка)
 2. Оценка на капацитета за настаняване и качеството на жилищния фонд от общински жилища. Увеличаване на капацитета за настаняване на нуждаещи се. (Средносрочна мярка)

През годините като общество сме преодолявали огромни кризи. Тази няма да ни сломи. Но е важно да бъдем заедно и да работим сега, за да подготвим София и обществото ни за новото утре. Убедени сме, че нашият град ще излезе по-силен от това предизвикателство, а с това ние всички ще живееем по-добре! За целта обаче трябва търпение и много работа!