Сигнал за безстопанственост изпратиха от Спаси София до прокуратурата, заради изтичащите гаранционни срокове по договора за ремонт и за неустойките, които общината е могла да претендира за Западен парк.


Смятаме, че има риск Столична община да пропусне да изиска гаранционна поддръжка и за пореден път да понесе финансовата тежест от коригирането на некачествено изпълнение, а освен това и да не санкционира изпълнителя за щетите, които е нанесъл на столичани със спорното качество на работата си.” – уточнява адв. Христо Копаранов от Спаси София.

Столична община възложи ремонта на Западен парк на фирмата Галчев инженеринг по проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Близо 11 млн.лв е общата стойност на проекта, от които над 8 млн.лв е безвъзмездното финансиране. През 2020 г. обаче управляващият орган на програмата наложи финансови корекции за 2 120 000 лв. или иначе казано – глоби Столичната община заради лошо проведени обществени поръчки и други проблеми при реализацията на проекта.

Още финанси на общината трябва да бъдат заделени за отстраняване на лошото качество на строителните работи. Още от лятото на 2022 г. са видими пукнатините по асфалтовите алеи, които продължават да се удължават и разширяват, а се забелязват и пропадания. В медиен репортаж по темата през август миналата година, представител на дирекция “Зелени системи” потвърди, че пукнатините и пропаданията по всички видове настилки са констатирани от общината и надзора на проекта. Дори беше публично обещан ремонт на ремонта през 2023 г., но това, както обикновено, се оказа само обещание и към началото на октомври пукнатините не само не са ремонтирани, а продължават да зеят и да се увеличават.

“Всичко това ни кара да смятаме, че въпреки очевидните констатации и необходимост от гаранционна поддръжка, отстраняването на дефектите има опасност да трябва да се извършва със средства на общината, вместо изпълнителят да поеме отговорност, както недвусмислено изискват договорните клаузи. Имаме основания да се съмняваме, че Столична община проявява безхаберие и безстопанствено отношение.” – каза адв. Христо Копаранов за подадения сигнал до прокуратурата. Според клаузи в договора общината е могла да наложи неустойки за некачествено изпълнение до около 2 милиона лева, но ако е пропуснато това да се направи, то общинският бюджет би бил сериозно ощетен. 

Прокуратурата ще бъде сигнализирана да извърши проверка, защо след направените констатации, Столичната община в лицето на кмета Фандъкова, не е наложила санкции. Пораждат се съмнения, че общината изчаква договорените срокове за гаранционна поддръжка и качество на изпълнение просто да изтекат. Ние смятаме, че има риск от значително увреждане на финансовите интереси на общината, поради което са изпратили сигнал и до Агенцията за държавна финансова инспекция. 

Бездействие за налагане на санкции за калпавия ремонт е един от начините по които общината търпи финансови загуби, а гражданите са потърпевши от некачественото изпълнение, което не бива отстранено. Една от първите ни задачи след изборна победа тази есен е, чрез Столичния общински съвет да потърсим отговорност за бездействието и засилим контрола, така че общината да спре да губи средства заради некачествена работа на фирми-изпълнители.” – каза Борис Бонев по повод поредния сигнал на Спаси София до прокуратурата.