До:
г-жа Йорданка Фандъкова
кмет на гр. София

Копие до:
г-н Евгени Крусев
зам. кмет по транспорта

ОТВОРЕНО ПИСМО
от Спаси София
във връзка с проекта за реконструкция на бул. Дондуков

Уважаема г-жо Фандъкова,

Бул. Александър Дондуков е един от най-знаковите булеварди на София и неговият ремонт е повече от наложителен и чакан дълги години. Въпреки това, може би очаквано взимането на окончателно решение разочарова всички, които се грижим и работим освен за миналото на София, и за нейното бъдеще:
– Дни преди да започне ремонта още не е ясно как ще се изпълнява той, а решението за настилката бе безобразно отлагано до последния възможен момент;
– Обществените обсъждания спекулираха с проекти, на присъстващите се показваха варианти за еднопосочно и двупосочно движение, без предварително подавана информация, с непубликувани доскоро проекти и без отразяване на промените в презентациите между отделните обсъждания;

– Проведените анкети вместо да успокоят участващите в диспута ЗА и ПРОТИВ паветата само задълбочиха раздвоеността на обществото, позволявайки на всяка страна да настоява, че е жертва на манипулация. И въпреки това, Столичната община, през Вас, нито веднъж не изговори пред хората някаква категорична позиция: какво иска да постигне с този ремонт, защо и докъде ще се съобрази с онези, защитаващи една или друга позиция.

Пълно недоумение буди и Вашата пасивност по време на целия процес, въпреки че администрацията и експертите, на които се очаква да се доверявате ясно заявиха своите предпочитания за комбиниран вариант (асфалт за автомобилното платно и павета – за трамвайното). Вие не само не изразихте мнение по предложените проекти, но и само с едно популистко изказване изхвърлихте на боклука месеци работа на Вашата администрация, с което изцяло я дискредитирахте и демотивирахте. Въпреки сериозните пропуски в процеса, обсъжданията доведоха до съществени подобрения на проекта в частта му, касаеща приоритизацията на градския транспорт, безопасността на всички участници в движението и прилагането на съвременни градоустройствени мерки за устойчива градска среда. И Вие с лека ръка пожертвахте всички тези усилия, уж защото сте загрижена за паметта на София. Къде, питаме се, г-жо Фандъкова, беше тази Ви загриженост, когато една след друга безценни сгради-паметници на културата, биваха събаряни?

Неформалната дискусия в Министерство на културата, на която не присъстваха нито представители на Общината, нито на проектантите, за да защитят своя проект пък беше очевиден опит да се избяга от отговорност. Заповедта, на чиято база софийските павета са декларирани като паметник на културата така и не беше показана и все още не може да бъде намерена никъде в публичното пространство, за да може обществеността да се запознае с аргументите на вече бившия министър Вежди Рашидов. Учудваща е и настъпилата тишина относно какво следва след становището на министерството: ще бъде ли обсъдено от Експертен съвет; ще се опитате ли да постигнете компромис, така че да не жертвате договорените положителни промени в проекта; ремонтът ще бъде режиен или остава като реконструкция?

Няма как да повярваме и в добрите намерения на Столичната община, и на Министерство на културата да се грижат за опазването на духа на стара София, след като в проекта така и не беше предвидена подходяща градска мебел (осветление, стълбове, кошчета, пейки и т.н.), а тротоарите ще бъдат изпълнени с бетонните унипавета, които се използват независимо дали говорим за стара София, или за нейните спални. За качеството на фасадите и рекламното замърсяване също не беше казана и дума: срамен пропуск след добрият опит, който общината вече има с проекта за съхранение на фасадите на ул. Граф Игнатиев.

Г-жо Фандъкова, през последните години присъствахте на десетки на брой дискусии, с гости от цял свят, на които повече от категорично стана ясно, че София трябва спешно да се заеме с проблемите на градската и околната среда, и трафика. Научно доказано е, че настилки от павета са по-прашни, не са подходящи за интензивен трафик и дори при ниски скорости са по-шумни от асфалтовата настилка. Въпреки това, Вие абдикирахте от ролята Ви на отговорно управляващ този град и не подкрепихте компромисното комбинирано решение, което макар и далеч от перфектно, все пак залагаше принципите на устойчивата градска среда.

Независимо от всичко казано до тук, има как, дори и при изцяло паважна настилка, ако успеете да намерите политическа воля да се реализира сполучлив проект. Затова открито отправяме към Вас нашите категорични искания:

 

  • Бетонните трамвайни ограничители да бъдат неотменима част от проекта и да бъдат реализирани заедно с реконструкцията на булеварда;
  • Да бъдат реализирани обезопасителните и спиркови острови: безопасността и сигурността на улиците не може да е жертва на “паметта”;
  • Да се забрани паркирането от южната страна на булеварда според първоначалния проект;
  • Да се потърси реалистичен и безопасен вариант за изграждане на велоалея, дори това да означава жертване на паркоместа. Паважната настилка не е пречка, нито оправдание;
  • Да се осигури доказана европейска технология за полагане на павета, която да гарантира качественото и дълготрайно състояние на настилката и да намали максимално шумовото и прахово замърсяване;
  • Да се осигури подходяща градска мебел, която да отговаря на облика на стара София;
  • Да се използва различна от бетонни/клинкерни унипавета настилка за тротоарите, която да отговаря на облика на стара София;
  • Да се изградят подземни контейнери за събиране на битовите отпадъци.

 

Г-жо Фандъкова, изправена сте пред важен избор, с последствия отвъд евтиния политически ПР. Отдавна чаканият ремонт на бул. Дондуков се случва сега и Вие сте длъжна не само пред живущите там, но и пред всички граждани на София да гарантирате, че устойчивото и безопасно бъдеще на този булевард е осигурено. А начинът, по който се случи целият процес трябва да Ви е за урок, не само да не чакате последния момент, за да изразите позиция, но и занапред да намерите такъв подход на работа и комуникация, че мобилността, безопасността и екологията да не бъдат жертва на популизъм.

С уважение,
Спаси София