Мръсният въздух е основен проблем и заплаха за здравето на софиянци. Въпреки това толкова години управляващото мнозинство от ГЕРБ не предприе никакви решителни действия за справяне с него.

2017 г. гражданската организация “Група за чист въздух”, съвместно със Спаси София, заведоха колективен иск срещу общината заради редовното превишаване на нормите за замърсяване на въздуха и неадекватните мерки. След редица обжалвания, в края на 2021 г. съдът осъди Общината и постанови да бъдат извършени редица дейности, с които да се гарантира подобряването на чистотата на въздуха.

2023 г. все още няма амбициозна програма и план, който да гарантира чувствително подобряване на качеството на въздуха в града. Фандъкова оставя в наследство на новото управление проблеми, чиито решения до момента са неефективни и твърде вероятно неносещи желания резултат.

Проблемите

Кои са основните източници на замърсяване в София? 56% от замърсяването с ФПЧ10 и 73% от това с ФПЧ2,5 идва от битовото отопление. По отношение на транспорта, тези проценти са съответно 11% и 14%.

  • Отоплението на твърдо гориво допринася значително за влошаване качеството на въздуха. Резултатите четири години след стартирането на проекта за подмяна на отоплителните уреди от Столична община са далеч от желаните. Броят на подадените заявления за участие в програмите, предоставящи възможност за преминаване към отопление на газ, електричество, пелети или свързване към топлофикационната мрежа, са в пъти по-малко от броя на домакинствата, които все още използват дърва или въглища.
  • Горенето на забранени материали, както на закрито, така и на открито, също е огромен проблем, за който дълго време дори не се търсеше дългосрочно решение, въпреки че доказано води до значително понижаване на качеството на въздуха в целия град.
  • Прекомерното използване на автомобили в Столицата, особено силно замърсяващи такива, е още една предпоставка за мръсен въздух. Фактите показват, че през зимния сезон основен замърсител са фините прахови частици (ФПЧ), но не трябва да игнорираме и целогодишното замърсяване с азотен диоксид, чийто основен източник са именно превозните средства. 
  • Липсва и конкретна информация кой, къде и колко замърсява. Мерките до този момент от Столична община се определят на база данните от 2011 г., които очаквано не са актуални и няма как да представят реалната ситуация. Не разполагаме с официални данни от замърсяването на въздуха в близост до ключови натоварени булеварди и улици в столицата, тъй като поставените през 2019 г. сензорни станции за измерване са разположени неравномерно и няма нито една в централната част на София.

Решенията

Предвиждаме реформа на системата за енергийни помощи, включването на гражданите в енергийни общности и значително подобряване на програмата за подмяна на отоплителните уреди към Столична община, поставяйки си амбициозната цел по 3000 домакинства на година да спрат да се отопляват с твърдо гориво. За да бъде истински ефективна, предвиждаме информационна и медийна кампания, която да бъде насочена  към  райони като Подуяне, Сердика, Надежда, Нови Искър и Връбница, където голяма част от домакинствата се отопляват  с твърдо гориво.

Още през 2019 г. от “Спаси София”  предлагахме контрола за горене на непозволени материали, особено от частни домове, да се извършва с дронове, по примера на полски градове. Дълго време управляващите приемаха тази стратегия като научна фантастика, но зимата на 2022 г. Столична община обяви, че стартира такъв пилотен проект съвместно със Софийски университет. Ще се уверим, че контролът се извършва навременно и ефективно, за да не остане и тази мярка поредната проформа. 

Ключово е всички реформи да стъпват върху данни. Ще използваме информацията от последното преброяване на населението от 2021 г., за да разберем начина на отопление на домакинствата, като успоредно с това ще работим над преброяване на автомобилите в града, както и дистанционно измерване на емисиите от тях. Освен допълнително събиране на данни от страна на Столична община, ще работим съвместно с различни граждански организации и активисти, използвайки т.нар. Citizen science или данни, събрани от обществото.

Не на последно място, ще влезем в широк диалог с гражданите. В момента голяма част от мерките остават абсолютно непознати на софиянци или са толкова неясни, че гражданите не разбират ползите от тях. Провеждането на информационни кампании и срещи със заинтересованите за запознаване с последиците от лошото качество на въздуха, както и разясняване на всички предвидени промени, ще бъдат задължителна част от този процес.

Нискоемисионна зона

Безспорно едно от решенията за справяне със замърсяването на въздуха е въвеждането на нискоемисионни зони (НЕЗ), които ограничават  движението на силно замърсяващи моторни превозни средства и забраняват използването на дърва и въглища за битово отопление. Този механизъм е успешно приложен в редица европейски столици като Виена, Прага, Стокхолм, Копенхаген и там се забелязва  значително подобрение на качеството на въздуха.

Какво е прието до този момент?

През 2022 г. беше приет механизъм, който създава реална опасност качеството на въздуха в града ни да не се подобри през следващите години. Мерките не отговарят на сериозността на проблема, забавянето на ограниченията е с години, липсата на забрана за редица моторни превозни средства, както и недостатъчно амбициозният териториален и времеви обхват, крият огромен риск за  здравето на софиянци.

Въвеждането на НЕЗ в този вид не е предшествано от надеждни данни и задълбочен анализ на трафика. Не е отговорено на съществени въпроси: Защо е определен този териториален обхват на двата ринга (малък и голям)? Каква е оценката на опасността от пренасочване на трафика в граничните части на зоната?

В момента зоната следва да функционира само 3 месеца в годината (от 01 декември). В приетата Наредба не са предвидени никакви други ограничения през останалата част от годината, макар изключително опасното замърсяване на въздуха от транспорта да вреди целогодишно. 

Какво планираме?

Една от първите стъпки след спечелване на управлението ще бъде в обхвата на малкия ринг да бъде  включен пл. ‘Орлов мост”, една от най-замърсените точки, а именно кръстовището на булевардите „Цариградско шосе“, „Евлоги и Христо Георгиеви“ и „Цар Освободител“.

Освен териториално, нужни са промени и по отношение на времевия обхват на зоната, така че да гарантира подобряване на въздуха целогодишно.

Предлагаме въвеждането на забраната за използване на твърдо гориво да бъде на няколко етапа – през 2025, 2026 и 2028 г., като ще анализираме и съществуващата техническа инфраструктура за алтернативи.

Планираме да бъде въведен тестови период от 01 декември 2023 г. с предупреждения, без налагане на глоби и санкции, за да могат гражданите да бъдат добре информирани и запознати с изискванията на новата наредба. Междувременно ще проведем мащабна информационна кампания и ще изследваме данни, за да бъде мярката наистина ефективна. 

Какво още? 

Ограниченията не трябва да са самоцел. Те трябва да бъдат инструмент за постигане на целта. Затова, за нас основен приоритет ще бъде развитието на градския транспорт, създавайки атрактивна и бърза алтернатива на личния автомобил. Имаме готови решения за нови линии, довозващи такива, удобни спирки, синхронизирани разписания и коридори за по-бързо пътуване. Поставяме си като цел в първите две години от новия мандат градският транспорт на София да стане осезаемо по-привлекателен и предпочитан от всички граждани, независимо от квартала, в който живеят. 

Агенция “Климат и енергия” 

Плановете на “Обединени за София” за цялостен подход за решението на проблема с мръсния въздух е създаването на Агенция „Климат и енергия“ към Столична община, която да координира всички политики в това направление, гарантирайки общата работа с останалите ресори за постигане на целите в областта на климата и енергетиката.

Време е управлението на измененията на климата да стане приоритет за Столична община, така както е и за други градове в България. Агенцията следва да координира всички политики, свързани с постигането на въглеродна неутралност.

Главната цел на това звено е да бъде експертен орган, който да налага София като европейски лидер в климатичните промени. Фокус на новата структура ще са постигането на целите, заложени в Плана за действие за устойчива енергия и климат, енергийният преход на столицата към енергийна децентрализация, както и изпълнение на целите ни като един от 100-те климатично неутрални града до 2030 г.