За ролята на дружеството за градски транспорт в Прага – DPP, за което вече ви разказахме в Пражката революция в градския транспорт, говорим с инж. Иржи Дошли – директор Секторни политики и международно сътрудничество. В интервюто засегнахме множество теми, всички свързани с организирането на градския транспорт като ефективна и атрактивна система, която ежедневно подобрява градската среда и улеснява придвижването в Прага. Как в град с приблизително еднаква големина както София 57% от пътуванията се извършват с градски транспорт? Кои мерки се предприемат, за да направят градския транспорт предпочитан, бърз, ефективен, комфортен и достъпен? И може би наи-важното – какво може София и нейните управници да научат от богатия опит на чешката столица в сферата на постоянното модернизиране и надграждане на градския транспорт?

Градският транспорт очевидно представлява важна система за чешката столица. Защо?

Градският транспорт има съществена роля в града ни по две основни причини: на първо място, защото е екологичен и щади околната среда, и второ – заради неговото значение за живота в града като цяло. Прага разполага с много добре развита мрежа на градски транспорт, която е харесвана от пътниците и това помага животът в града да е добре организиран. Това се доказва и от числата – ежедневно се осъществяват повече от 3 милиона пътувания, което е внушително число предвид 1,25-милионното население на града.

gradski-transport-praga

Какви са ползите за Прага от тази добре развита мрежа на градски транспорт?

Гражданите припознават метрото, трамваите и автобусите като основен начин за придвижване в града. Благодарение на добре развития и организиран градски транспорт можем да се похвалим с много високо качество на живот в чешката столица. Много важно е да се подчертае, че развитието на градския транспорт е продължителен проект, върху който усърдно работят няколко общински дружества, като общата ни цел е непрекъснато да подобряваме транспортната услуга.

С какви мерки давате предимство на наземния градски транспорт?

Основната цел на нашата компания е постоянно да повишаваме качеството на услугата чрез въвеждането на модерни системи за приоритизация. Интегрираният пакет решения, които прилагаме включва

автоматично предимство в зоните на кръстовищата, автономни и ограничени трамвайни трасета, БУС ленти, както и споделени БУС и трамвайни ленти. Тези системи ни помагат да отстраним отрицателните влияния, които личните автомобили и задръстванията имат върху движението на градския транспорт.

С тяхна помощ, не само че гарантираме безпроблемното движение на наземния транспорт по разписание, но и по-бързото преминаване на разстоянията по маршрутите. Това се отразява в по-висок комфорт и спестено време за пътниците, но и подобрен градски транспорт, успешно конкуриращ се с личните автомобили.

02-bus-lenti-ogranicheni-traseta-sofia-praga

София тепърва трябва да “открие” ползите от трамвайните ограничители. Какви са резултатите от въвеждането им при вас?

Повече от половината от общата дължина на трамвайната мрежа в Прага представляват автономни трасета. Трамвайните ограничители като мярка за първи път бяха въведени преди 20 години, през 1996г. В момента общата дължина на обградените с ограничители трасета е близо 12 километра. Тази мярка ни помага като увеличава скоростта на движение на трамваите и повишава комфорта и сигурността на пътниците.

Защо инвестирането в трамвайния транспорт е толкова важен приоритет за вашия град?

Трамваите за нас са жизненоважни. Градът ни в момента разполага със 142 километра двупътен трамваен път, което прави Прага с най-голямата трамвайна мрежа в Чехия. Първият трамвай в столицата се е появил още през 1891г., а повече от стогодишната мрежа изисква непрекъснато обновление, модернизация и надграждане.

Първият аргумент защо трамвайният транспорт е висок приоритет за нас е обвързан с факта, че трамваите са градообразуващ елемент и са част от нашия град; те са неговата визитна картичка. Особено когато говорим за легендарните модели Татра Т3, произвеждани в заводите на ČKD Tatra тук, в Прага. Освен това, трамваите представляват екологична форма на градски транспорт и имат по-голям капацитет и ефективност в сравнение с автобусите.

Благодарение на модернизацията на трамвайната инфраструктура ние даваме предимство на трамваите в зоните на кръстовищата, което ги прави още по-бързи, по-начесто и следователно – атрактивни за пътниците.

Трамваите в Прага ежегодно превозват 360 милиона пътници, което представлява по милион пътувания на ден. С това те заемат 30% дял от общия брой пътувания.

signal-priority-animation

Принципно устройство на приоритетна сигнализация за трамваен транспорт.

Предполагаме същото може да се каже и за БУС лентите. Как се подхожда в града ви към тяхното обособяване?

Интензивно работим в съдействие с останалите общински дружества по въвеждането на нови и контрол върху спазването на съществуващите БУС ленти.

В Прага ежегодно въвеждаме нови БУС ленти като общата им дължина е над 30 километра. Полза от бързи и точни автобуси освен пътниците, имаме и ние като транспортен оператор.

Как съжителстват големите метро и трамвайни мрежи на чешката столица? Конкурират ли се за пътниците или се допълват взаимно?

Отново добър въпрос. Много е важно да се разбере, че различните форми на градски транспорт в Прага (метро, трамвай, автобуси и градска железница) заедно допринасят за една допълваща се система. Метрото с 50% дял в общия брой пътувания представлява гръбнакът на градския транспорт. Метромрежата се състои от три напълно завършени метро линии, които се пресичат в центъра и свързват големите периферни квартали, туристическите дестинации и бизнес зоните. В момента се проектира четвърта.

Трамваите изпълняват втората по значимост транспортна задача в чешката столица. Те имат около 30% дял и основно обслужват зони, намиращи се в непосредствена близост до метрото, но покриват и основни градски направления. Автобусните линии обслужват основно периферията и имат ясна цел – да довозват пътниците до най-близката метростанция или трамвайна спирка. От там те продължават пътуването си към центъра с екологичен транспорт с висок капацитет.

04-broi-prevozni-sredstva-sofia-praga

Как се намира балансът между интересите на автомобилите, градския транспорт и велосипедите?

Стратегията на Община Прага е да намали броя на автомобилите във и около центъра на града. Целта ни е да стимулираме идващите от периферията на града да оставят автомобилите си в специално построени буферни паркинги и оттам да пътуват с градски транспорт.

По тази причина цената на билетите е ниска: за да стимулира ползването на градския транспорт.

Друг много важен фактор е предвидимостта и честотата на движение на линиите. Минималните интервали в метрото са под 2 минути, а на трамваите – около 4. Що се отнася до приоритетността – там където пространството е ограничено категорично даваме приоритет на градския транспорт, пешеходците и велосипедите.

DPP работи за повишаване на потреблението на градски транспорт от години. Кое най-много кара хората да го изберат пред личните автомобили?

Това е много важен въпрос. Няколко фактора играят водеща роля.

Когато се предлагат чисти и модерни превозни средства, чувство на сигурност, добре организирани трансферни точки, всеобхватна система за информация и навигация хората ще изберат градския транспорт.

Както вече споделих, 57% от пътуванията в Прага се извършват именно с градски транспорт и това е успех не само за нас като транспортен оператор, но и за целия град.

05-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b0

Трамваи Шкода в Прага

Каква е дългосрочната цел при формирането на цените за картите и билетите?

Билетната политика се определя на политическо ниво, по-конкретно от Общинския съвет. Благодарение на нея столицата ни предлага едни от най-ниските цени в Европа, правейки градския транспорт достъпен за всички. Община Прага работи за по-евтини карти и билети и за намаляване на времето за пътуване на пътниците.

Така например след изборите през 2014г. цената на годишните карти за цялата мрежа беше намалена от 4750 на 3650 чешки крони (264 лв.). При определянето на новата цена бяха взети предвид и маркетингови съображения: 3650 крони (264 лв.) годишно или по 10 крони (0,72 лв.) на ден (в София цената на годишната карта беше формирана аналогично, но е по-скъпа  – 365 лева или по 1 лев на ден. б.а.).

06-sravnenie-tseni-na-biletite-sofia-praga

Увеличението на пътниците води ли до повишаване на пътуващите гратис? Какво показва статистиката за нередовните пътници?

Между 7 и 8% от пътниците се возят без валидни превозни документи в рамките на цялата система. Общо 165-те инспектора, ангажирани с проверките на редовността на пътниците събират около 12 милиона евро на година и сумата ежегодно нараства. Според мен това е резултат на по-ефективната работа и контрол от страна на нашите служители, но и от тясното ни съдействие с общинска полиция.

07-kontrol-po-redovnostta-na-patnitsite-sofia-praga

Прага е сред множеството градове, в които има система за нощен транспорт. Как работи тя?

Нашият град е космополитен и има 24-часов ритъм на живот. Затова е важно пътниците да могат да плащат същата цена за транспортната услуга без значение кога я ползват. Така, единствена сред другите източноевропейски градове, Прага е възприела политиката всички дневни билети и карти да важат и за нощния транспорт.

Общо 33 нощни линии обслужват нощна Прага: 9 трамвайни и 24 автобусни. В работните дни интервалите на всички линии са 30-минутни, а в нощите срещу събота и неделя – 20 минути. Освен тях, 10 крайградски нощни автобусни линии обслужват периферните квартали и агломерацията.  

08-nocni_tramvaj

Реклама на нощния транспорт в Прага, подчертаваща 20-минутния интервал на движение за деветте нощни трамвайни линии.

Ако можете да обобщите накратко – защо нощният транспорт е толкова важен за града ви?

Градският транспорт (вкл. нощният) играе ключова роля за целия град, неговите жители и техните активности: бизнес, туризъм, култура, спорт или развлечение. Ако Прага иска да бъде функционален, екологичен, здравословен, достъпен и човешки град, градският транспорт е основен приоритет и мярка за постигане на тази цел. И повярвайте ми, аз и моите колеги от DPP даваме всичко от себе си да направим Прага привлекателен град за живеене, за туризъм, за бизнес… за всички!

09-%d0%b8%d1%80%d0%b6%d0%b8

инж. Иржи Дошли

Инж. Иржи Дошли е завършил Факултета по икономика, степен публична администрация и регионално развитие на Чешкия университет по земеделие в Прага. От 2003г. работи в икономическия отдел за привличане на публично-частни партньорства на Министерството на транспорта на Чешката република. След 2010г. работи в Дружеството за транспорт на чешката столица и в момента е директор Секторни дейности и международни отношения.