Спаси София се включи в инициативен комитет, съставен от редица известни архитекти, граждански организации, активисти и експерти, които призовават институциите да използват заявеното от арх. Петър Диков „оттегляне“ като катализатор за пълна реформа на Направление „Архитектура и градоустройство“.

От Спаси София се присъединихме с готовност, защото смятаме, че администрацията на Столична община може и трябва да подлежи на дълго отлагано и бавено модернизиране. Прилагаме писмото, което инициативният комитет внесе в Столична община до кмета на София Йорданка Фандъкова, председателя на СОС Елен Герджиков и председателят на постоянната комисия по устройство на територията, архитектурата и жилищната политика към СОС Силвия Христова. Също така писмото беше адресирано до министър Лиляна Павлова и до народният представител Найден Зеленогорски.

До

Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

Елен Герджиков

Председател на Столичен общински съвет

Силвия Христова

Председател на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичен общински съвет

с копие до:

Найден Зеленогорски

Председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание

Лиляна Павлова

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Направление “Архитектура и градоустройство”
към Столична община

Относно

Предложение за промяна в системата за градско планиране на София

Уважаема госпожо Фандъкова,

Уважаеми господин Герджиков,

Уважаема госпожо Христова,

 

На 17 ноември 2015 арх. Петър Диков обяви намерението си да подаде оставка от поста “главен архитект на София”. Според изискването на българското законодателство Столична община следва да организира конкурс за нов главен архитект.

Ние, организациите и личностите подписали това писмо, виждаме в създалата се ситуация възможност за град София да подобри своята система за градско планиране.

В последните години институцията на главния архитект на София се превърна в обект на множество критики от страна на НПО, архитекти и граждани. Често и ние бяхме сред тези критици и обръщайки се назад, твърдим, че в много от случаите сме имали право. В подкрепа на това свидетелстват множеството новоизградени публични пространства и осъществени градски стратегии, които за съжаление не носят ценностната промяна в разбирането за съвременна градска среда, достъпна за всички, даваща алтернативи за придвижване в града, уважаваща природата и наследството си. Станахме свидетели как при работещи инструменти за финансиране и присъстваща политическа воля за промяна, видимите резултати в качеството на публичното пространство и регулациите на архитектурния образ на града, както и породените от това неравенства, не съдържат идеите за градско развитие, които предполага съвременният дебат за града по света. Напротив, с огромно съжаление констатираме, че град София се планира със средства и по методи, които са доказано остарели и угнетяващи за обществото или отделни негови групи. Убедени сме, че в сегашния си вид системата за планиране на София не функционира добре. Градът има огромен потенциал и заслужава съвременен и отворен подход при планиране, който е чувствителен към динамиките на обществото и води до по-качествен живот на гражданите. В днешния контекст на градове, конкуриращи се на световната сцена да предоставят пространства и възможности за развитие на настоящите и бъдещите си жители, а също и на своите посетители, това би трябвало да е не само препоръка, а необходимост и императив.

Предлагаме сегашният момент да бъде използван от Столична Oбщина и всички заинтересовани организации и граждани за преосмисляне на методите, по които се проектира София и се предначертава бъдещето й.  Какви функции трябва да изпълнява главният архитект? Трябва ли въобще да има такава позиция? С какви инструменти се анализира градът и как се прави градоустройствена политика? По какъв начин могат да бъдат включени гражданите в тези процеси? Каква трябва да е системата за създаване на качествена градска среда, работеща успешно за всички граждани без разлика в социалния им статус? Това са само някои от въпросите, които мислим, че е абсолютно необходимо да бъдат обсъдени и то точно в този момент.

Г-жо Фандъкова, г-н Герджиков, г-жо Христова,

Вземайки предвид всичко изложено дотук, като граждани и експерти, които обичат и уважават града си, настоятелно предлагаме :

 

  • Да бъде освободен незабавно настоящият главен архитект в оставка, да се назначи временно изпълняващ длъжността с ограничени правомощия и с фиксиран във времето мандат.
  • Да се отложи провеждането на конкурс за този пост с 2 месеца след 9 февруари 2016, до началото на април 2016.
  • Същевременно да стартират обществени консултации за бъдещата структура на Направление Архитектура и Градоустройство, както и системата на градското планиране.  

 

Долуподписаният инициативен комитет предлага доброволно сътрудничество в подготовката на пакет от мерки за промени в системата на градско планиране. Този пакет ще бъде резултат от поредица дебати със заинтересованите страни, проучване на чуждестранни практики, и подбор на предложения от гражданския сектор, бизнеса и професионалните общности. В този процес ще  използваме както опита на различните организации, включени в това писмо, така и на Столична Община, професионалисти, граждани и медии.

Очакваме като резултат от нашата дейност да се катализират законодателни и процедурни промени, които водят след себе си качествено подобряване на градската среда, на живота на гражданите в публичното пространство и не на последно място  на строително-инвестиционния климат в България изобщо.

Като професионалисти сме наясно, че стъпката, която предприемаме, е изключително отговорна и изисква много усилия в изграждането на устойчива стратегия и необходимото съгласие около нея. Чрез нея целим да влезем в един конструктивен диалог с Вас и съгражданите ни, и всички заедно да инициираме една абсолютно наложителна институционална промяна, която би довела до подобряването на качеството на живот на всички граждани. Надяваме се, че ще приемете целите ни с разбиране като свои и ще ни подкрепите в тази нелесна задача!

Организациите и личностите, които застават зад тази идея са следните:

Андрей Велинов
Виктор Чолаков
Група Град
Любомира Колчева
Мария Давчева
Николай Давидков
Орлин Манолов
Павел Янчев
Сдружение Градски транспорт и инфраструктура
Студио Прожектиране
Спаси София
Сдружение Трансформатори
Съюз на урбанистите в България
Сдружение Фрагмент
Тодор Обрешков
Фондация Форум
ONE ARCHITECTURE WEEK
WhAT Association

Искаме да подчертаем отново, че имаме намерението да включим и много други организации в тази инициатива.

Изпращаме писмото и до българските медии. С това целим да привлечем по-широк обществен и политически интерес към този важен, според нас, въпрос.

С уважение,

Инициативен комитет

30 ноември 2015
София