ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно проект за преустройство на Централни софийски хали в супермаркет

от

Гражданска организация Спаси София

Борис Бонев – общински съветник

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаема г-жо Едрева,

Уважаеми г-н Паргов,

Уважаема г-жо Стефанова,

Уважаеми г-н Контрера,

Уважаеми арх. Здравков, 

Както безспорно ви е известно, в публичното пространство беше представен проект за преустройство на емблематичната сграда на Централните софийски хали във филиал на немска верига супермаркети. На 19 юли тази година се проведе и заседание на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) във връзка с инвестиционния проект, по време на което бяха изказани редица забележки от експертите, членове на Съвета. Въпреки обещанията, че външната архитектура на сградата няма да се променя, то вътрешната ѝ структура, както и нейната оригинална функция на закрит пазар за малки търговци ще бъдат изцяло променени и загубени, а с това и възможността да действа като катализатор на така необходимата промяна на целия заобикалящ квартал. Ще бъде изгубена и възможността за стимулиране на малкия и среден бизнес, които са гръбнакът на всяка една устойчива икономика.

Припомням ви, че гражданското недоволство вече бе изразено под формата на протест пред Халите на 4 август, както и чрез петиция против осъществяването на проекта в представения му вид. Въпреки, че темата силно развълнува гражданите на София и получи сериозно медийно отразяване, в публичния дебат по темата отсъства вашата политическа позиция, като кмет на София, лидери на политическите групи в СОС и главен архитект на града. Независимо, че сградата не е собственост на Столична община от над 20 години, нейната продажба не заличава отговорността на столичните институции към опазването и развитието ѝ, както и не отменя нуждата от ясни политически позиции от тези, които вземат решения за развитието и бъдещето на нашия град.

Над централния вход на сградата все още се намира гербът на София, символ за дълбоката връзка между развитието на Централните хали и на самата София. Затова ви призовавам г-жо кмет, колеги общински съветници и г-н главен архитект, да обединим своите усилия, независимо от партийните и политически различия в полза на защитаването на интересите на софиянци и опазването на културното наследство на града. Първа стъпка за това е всеки един от вас да заеме ясна и недвусмислена публична позиция относно проекта за превръщането на халите в поредния безличен супермаркет.

гр. София С уважение,

21.12.2021 г. Борис Бонев