Готово е, не е хубаво и няма санкции… и това е неприемливо

В края на май приключи епохалният ремонт на ул. Граф Игнатиев. След повече от година ходене по мъките и милиони, за участъка с дължина малко над 1 км, Кметът на София обяви улицата за готова, макар и не особено хубава. След обстойно изброяване на всички опорни точки, кметът обясни, че комисия на Столичната община вече е приела строителния обект, въпреки констатираните дефекти в близо 15 от общо 40 дка ремонтирана площ. Тези дефекти обаче, нямало да бъдат отстранени, понеже не пречили на движението на пешеходците, въпреки изричното признание, че това е нарушение на качеството.

От последното изказване на Йорданка Фандъкова, че дефектите няма да бъдат поправени за сметка на изпълнителя, започнаха да ни присветват множество червени лампички. Само месец по-рано слушахме друго: заплахи за тежки санкции при забавяне и обещания, че ремонтът няма да бъде приет, ако има и най-малко съмнение за некачествено строителство. Кметът ни уверяваше, че тя гарантира, че ще стане хубаво, просто трябва да проявим търпение. 

 class=

От Спаси София внимателно следяхме ремонта на една от най-знаковите централни улици в нашия град. През октомври, след наше разследване, зам.-кметът по транспорт беше принуден да подаде оставка, и от няколко седмици вече официално стана подсъдим за нанесена щета от близо 1 млн. лв.

[spasi_sofia_promo_post id=“3466″ caption=“Припомни си“]

Нашата организация винаги е целяла да бъде коректив. Когато ни се е предлагала некомпетентност, посредственост или явна некадърност, винаги сме реагирали и сме настоявали за промяна, защото смятаме, че гражданите заслужават честно управление и  по-добра среда. Затова няма как да подминем случая с Графа. Дори не заради жалката гледка, която получихме като краен продукт, а защото имаме съмнения, че деянията са много по-тежки.

Отсрочката – неправомерна, срокът – на око?

Съмнения за добрите намерения на ръководството на Столичната община поражда непрекъснатата промяна на сроковете и опрощаване на санкциите, предвидени в договора с Изпълнителя. Обявяват се едни срокове, съчетани с бомбастични санкции. След това сроковете стават плаващи, оправданията – безброй, а санкциите – мит. Припомняме, че според обявения от Общината график за изпълнение, цялата улица Граф Игнатиев трябваше да бъде напълно завършена на 3.10.2018 г., но откриването се случи на 28.05.2019 г. След почти 8 месеца закъснение.

 class=

Официалното обяснение на Столичната община е, че в рамките на една година, поради “обилни валежи” строителството е било спряно за общо 86 дни с издаването на т.нар. Акт образец 10. При издаването на този акт се замразява строителството и се забранява достъпът до строителния обект. За да са валидни, тези документи се подписват от Изпълнителя, строителния надзор и представител на Столичната община в лицето на Възложител, като всички те носят отговорност за достоверността на посочените в тях обстоятелства.

Непрекъснатото отлагане на крайния пусков срок на Графа, ни накара да проверим доколко метеорологичните условия наистина са били толкова тежки, че да се признаят цели 86 работни дни като неподходящи за строителство.  Екипът ни получи подробни официални данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), с които направихме сравнение между твърденията на Общината за дни с лоши метеорологични условия  и реалността.

 class=

По отношение на първите 31 дни, признати за дъждовни през юни и юли на 2018 г., само през 17 от тях има валежи над 5 л/кв.м. Важно е да се отбележи, че валежите под 20 л/кв.м. не се смятат за интензивни. Да не забравяме и че традиционно през летните месеци по-голямата част от валежите са краткотрайни и често са или в края на работния ден или през тъмната част на денонощието, когато не се извършват строителни дейности. НИМХ разполага с данни и за почасовите валежи, от които може да бъде установено, че не са налице валежи през целия ден. Логично да се очаква, че строителните дейности не е трябвало да бъдат спрени за целия ден, както са одобрили от страна на надзора и Общината. В началото на проекта се извършваха и предимно разрушителни дейности, при които няма как да важи оправданието, че след валежа трябва да се чака да изсъхне.

В допълнение, в края на февруари и началото на март 2019 г. са признати 7 неработни дни с обилни валежи. Според данните на НИМХ обаче, в този период е валяло само в един ден и е имало 3 дни с отрицателни среднодневни температури. За голяма част от останалите дни, в т.ч. в дни с температури около 0º C, разполагаме със снимки, от които се вижда, че се е работило по обекта.

Именно затова считаме, че Прокуратурата и компетентните органи трябва да проверят дали периодите от общо 86 дни с лошо време отговарят на обективната действителност. Имаме обосновано съмнение, че едва 46 дни могат реално да се определят като такива, което би означавало, че надписаното в полза на изпълнителя и в ущърб на обществения интерес и бюджета на Общината е близо 50%. Това автоматично спестява глобата за забавено строителство, която по договор възлиза на почти 4,8 млн. лв. Това е значителен финансов ресурс, от който Общината се отказва и е достатъчен за закупуването на десетина съчленени автобуса или изграждането на няколко детски градини, например.

Незаконно строителство? Работата продължава и когато строежът е замразен!

Дори и хипотетично да приемем всички дни с издаден Акт 10 за спиране на строителството за верни, разполагаме с богат снимков материал, доказващ, че в периодите на замразено строителство е имало работници на обекта. Това означава, че строителството е продължило незаконно, въпреки изричната забрана заради одобрената отсрочка от Общината. Странно е как нито Надзорът, за който Йорданка Фандъкова твърди, че е непрекъснато на терен, нито Общината са забелязали, че се работи в забранен период.

Това от своя страна поражда съмнения за качеството на строителството – работата продължава в метеорологични условия, които Общината и Надзора са оценили като негодни. Считаме за недопустимо от една страна да се твърди, че лошото време не позволява работа на обекта, а от друга, строителството да продължава. Това създава съмнения за умишлена изгода за Изпълнителя, който наваксва със строителството, докато срокът му е официално спрян.

 class=

Това поражда съмнения за извършени документни престъпления, целящи набавяне на облага на Изпълнителя и избягване на санкция. Ако строителството е било спряно с официален документ Акт обр. 10, а същевременно са били извършвани строителни дейности, които Надзора и Общината “не са забелязали”, това може би е направено с цел изкуствено удължаване срока на изпълнението. В тази хипотеза са нанесени щети за бюджета на Общината в размер на 201 134 лв. без ДДС на ден или общо над 4,8 млн. лв.

Дори да оставим санкциите настрана, неизпълнението на условията на договора остава. В него изрично са посочени изисквания към Изпълнителя да отстрани всички забележки и недостатъци преди приемането на обекта от Столичната община. А се случи точно обратното. Тези действия имат двоен ефект:

  1. Изпълнителят на ремонта се избавя от задължението да вложи необходимите труд и материали за отстраняването на дефектите; и 
  2. Ако Общината беше поискала това отстраняване при изтеклия срок за строителството, то на Изпълнителя трябваше за всеки ден да бъдат налагани санкциите за просрочие, по над 240 000 лв. на ден.
 class=

Защо Кметът крие информация за наложените санкции?

Не можем да игнорираме и липсата на достъп до информация за направените констатации и наложените санкции. Още миналата година, Йорданка Фандъкова обяви, че е наложила санкция на строителния надзор в размер на 100 000 лв. за “липса на специалисти на обекта”. Поискахме документите, удостоверяващи наложената санкция, но те ни бяха отказани. Впоследствие, отказът беше отменен от Съда.

Преди няколко седмици поискахме доклада на комисията, приела ремонта на ул. Граф Игантиев, както и документите за твърдените на Йорданка Фандъкова за нови санкции, които били наложени. Отново получихме изричен отказ за достъп до тази информация. Странно и обезпокояващо е, че Кметът укрива информация от гражданите, без да има ясен мотив или право да го направи. Това е особено съмнително, предвид факта, че ремонтът на Графа се извършва с публични средства на данъкоплатците, а общественото и медийното внимание, които той привлече, би трябвало да накарат Общината да работи максимално прозрачно. Нека управляващите се замислят дали криенето на информация за толкова важен проект е част от обещанието им за прозрачно и честно управление на столицата.

Искаме проверка от Прокуратурата и OLAF

Днес, екипът на Спаси София подаде подробно мотивиран сигнал до Прокуратурата с искане за извършване на обстойна проверка относно съставяните при строителството актове за спиране на строителните дейности. Очакваме проверка на всички факти и обстоятелства, особено имайки предвид, че това е поредният проблем с ремонта на улицата. Припомняме, че глобите за забавено строителство са 4,8 млн. лв., но не бяха наложени, което може да представлява щета за бюджета на Столична общината и ЕС.

Затова подадохме сигнал и до Европейската служба за борба с измамите (OLAF) като отправяме и мотивирано искане за извършването на пълна ревизия на дейността на Столичната община по посочените договори с цел пресичане злоупотребата със средства на европейските и българските  данъкоплатци.

Нашата работа продължава. Ред е и на институциите да се включат.

Фандъкова – строга, но на думи

 class=

След скандала от есента Йорданка Фандъкова започна масирани опити да тушира общественото недоволство от безобразното изпълнение, на което всички станахме свидетели. С любопитство гледахме гастрола на Кмета във всички сутрешни блокове на телевизиите, интервютата, изявите на терен, че дори и в социалните мрежи. Слушахме внимателно всяко обещание.

Ето равносметката: