Преди около година протестирахме за окупираните от заведенията на некачествено ремонтирания бул. Витоша пейки и срещу абсурдно раздаденото тротоарно право. Седмица след протеста ни, заведението „Raffy“ се опита да отсече два кестена, защото пречели на тентите им. Днес, същото заведение е издигнало стъклен павилион на пешеходната улица и далеч не е единственото, прибягващо до подобен строителен прийом, за да увеличи търговската си площ. Но преди няколко дена стана ясно, че друго заведение от същата верига – “Raffy – Bar & Gelato” на ул. Ангел Кънчев е разположило фургон с маси върху паркоместа в тясната Синя зона.
[fb_embed_post href=“https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1037170813033044&set=o.1525636387721037&type=3&theater/“ width=“550″/]

Във връзка с поредното арогантно нарушение от страна на „Raffy“ Спаси София се обърна с отворено писмо-жалба до кмета Йорданка Фандъкова, с което настоява да се отнеме тротоарното право на системния нарушител, като мярка за дисциплиниране не само на този безочлив нарушител, но и на всички останали, смятащи, че правилата – добри или лоши, могат да се нарушават както и когато си поискат.

Текстът на жалбата можете да намерите тук:

ДО
Йорданка Фандъкова кмет на Столична община

КОПИЕ ДО
Веска Георгиева директор на Столичен инспекторат

О Т В О Р Е Н О   П И С М О  –  Ж А Л Б А

Уважаема г-жо Фандъкова,

През последната година и половина сме изпращали многократно сигнали към Столичен инспекторат, публикували сме снимки в социалните мрежи и сме коментирали пред медиите арогантното поведение на собствениците на веригата заведения “Raffy”.

Както несъмнено помните, тази верига многократно е влизала в новините с демонстративното си незачитане на общинските наредби, с арогантното си отношение към общинската собственост, нагло оправдавайки посегателствата си с незнание. И тези дни същата тази верига заведения за пореден път демонстрира абсолютно неуважение към правилата, които, добри или лоши – е редно да бъдат спазвани от всички, без изключения.

Разположеният от заведението “Raffy Bar & Gelato” фургон върху паркоместата на ул. Ангел Кънчев стана обект на множество коментари и Столичен инспекторат вече е разпоредил премахването му. Но премахването му няма да реши проблема с арогантността на управляващите това заведение. Нито и ще ги научи на дисциплината, която се окачва всички граждани на София да имат, особено онези, които са домакини на хиляди свои съграждани.

Системните нарушения и посегателства, които “Raffy” извърши върху ключови места в софийския център, включително и по чл. 23, т. 7 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, която изрично забранява търговската дейност върху платната за движение и в зелените площи между тях, според нас са достатъчно сериозни, за да се позовете на чл. 30 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община и глава девета от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община и да отнемете тротоарното право на това заведение от веригата като санкция, целяща да дисциплинира собственици, които очевидно са решили, че седят над правилата и могат да правят каквото си поискат.

Уважаема г-жо Фандъкова, Вие като кмет на столицата и орган, издал разрешението за ползване на място за извършване на търговия на открито или за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти, сте човекът, който не само въплъщава нейните приоритети, но и с действието или бездействието си, Вие показвате какво е отношението на Столична община към реда, който в крайна сметка е наложен, за да улеснява живота на всички ни.

Затова Ви призоваваме да отнемете тротоарното право на това заведение от веригата “Raffy” и да дадете да се разбере, че своеволията на бизнеса и незачитането на правилата няма да се толерират, че София е европейска столица, не разтурен двор и че правилата са за спазване, а не врата в полето.

Очакваме Вашата своевременна реакция и отговор!