• Разрушаване на сграда – паметник на културата

Регистър на паметниците в София

В град София има около 1700 сгради, които са обявени за културни паметници. От тях добре поддържаните, за съжаление, са изключение.

Затова е важно да бъдем активни в подаването на сигнали за всякакви проблеми свързани с паметници на културата.

Подайте сигнал към:

Инспекторат за опазване на културното наследство към Министерство на културата – Югозападен район (области Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София-град)