• Липсващ или повреден пътен знак
  • Неработеща или недобре регулирана светофарна уредба (светофар)
  • Дървета, храсти, кабели и други, които пречат на видимостта към пътни знаци или светофари
  • Липсваща или повредена указателна табела и табела с име на улица
  • Проблем в сигнализацията, регулираща паркирането
  • Липсваща или избледняла пътна маркировка или несъответствие в сигнализацията, регулираща уличното движение
  • Неработещо виртуално табло на спирка на градския транспорт

Пътната инфраструктура в София обхваща всички онези елементи, които спомагат на разнообразните участници в движението  да се придвижат безопасно и в хармония с останалите. Изключително важно е тя да работи за всеки, независимо дали е пешеходец, велосипедист, шофьор на градски транспорт, шофьор на лек автомобил.

Подай сигнал към:

Столична община, дирекция „Транспортна инфраструктура“ – контакти: 02 983 15 80 / [email protected]

Столичен инспекторат – контактите по райони може да намерите тук.

Спаси София

Спаси София работи за зелен и уреден град като инфраструктурата играе ключова роля за това.

План за зелен град