5 стъпки за преобразяване на Малките 5 кьошета

Проект - 15/07/2022

Категория: Град за хората

5 стъпки за преобразяване на Малките 5 кьошета

Безопасно споделено кръстовище, облагородена градска среда и артистично пространство

Екипът на Спаси София констатира, че в централната част на столицата на ключови места липсват пешеходни пространства, настилката по тротоарите е повредена а освен това има и препятствия – колчета, стълбове, шахти, табла. Трафикът в центъра на града е силно натоварен, поради липсата на адекватна инфраструктура и добра организация за движение. Една от причините е фактът, че автомобилите са с приоритет, а преминаването на пешеходци и майки с колички е истинско предизвикателство. Подобна ситуация констатирахме и в района на площад „Малките 5 кьошета“.

 class=
Фиг.1 – Снимка, пл. „Малките 5 кьошета“, липсват пешеходни пространства

Това е поредното ключово централно кръстовище, където се наблюдава подобна ситуация – липса на контрол, доминиращо автомобилно движение, неефективно използване на пространството, необезопасено и силно затруднено пешеходно движение.

 class=
Фиг.2 – Снимка, проблем с паркирането в зоната на кръстовището

Всеки, който преминава, може да забележи, че тротоарите и улиците в района са оставени на произвола на съдбата, настилките са разнородни, неравни, заети от колчета, стълбове за улично осветление, неподредена растителност, кофи за смет и други. Това оставя пешеходците без възможност за нормално придвижване.

 class=
Фиг.3 – Снимка, проблем с тесни тротоари и недостъпна среда

От Спаси София смятаме, че централната част на столицата не бива да се свързва със занемарена и неподдържана градска среда, в която доминира автомобилното движение, а пешеходните пространства и площади просто не съществуват.

 class=
Фиг.4 – Снимка на съществуващото положение, липса на площадно пространство
 class=
Фиг.5 – Снимка на съществуващото положение, тесни тротоари

Нашето решение? Споделено кръстовище с артистичен характер в центъра на града!

Екипът ни от доброволци разработи предложение за превръщане на Малките 5 кьошета в емблематично кръстовище в центъра на София. Предлагаме автомобилите и пешеходците да споделят безопасно повдигнато кръстовище, където пешеходното движение е с приоритет. Така ще постигнем:

  • Безопасно споделено кръстовище 
  • Свободни и достъпни тротоари
  • Облагородяване на градската среда
  • Компактен градски дизайн
  • Артистично и модерно пространство
 class=
Фиг.6 – Схема с проектно предложение пл. Малките 5 кьошета

Безопасно споделено кръстовище 

С фокус върху безопасността на пешеходците, предлагаме повдигнато кръстовище и зона за споделено движение, в което автомобилите са без предимство, а тяхната скорост е ограничена. Повдигнатото ниво, изравнено с това на тротоара, засилва споделената зона за движение в зоната на площада, като основно се предвижда то да бъде пешеходно.

Промяната на организацията за движение по три от улиците, минаващи през самото кръстовище има за цел да намали транзитния трафик, който излишно натоварва района. Достъпността до квартала се запазва, като това няма да засегне живущите в района и обслужващия транспорт на местния бизнес. Основен фокус на проекта е пешеходното движение и освобождаването на повече градско пространство, без да се затварят улици или самото кръстовище. 

 class=
Фиг.7 – Транспортна схема за споделено кръстовище

Свободни и достъпни тротоари

С премахването на незаконно паркираните автомобили в кръстовището и намаляване на пътното платно, се създава по-голямо площадно пространство. В допълнение предлагаме чрез модулна градска мебел, да се осъществява пасивен контрол, вместо да бъдат поставени антипаркинг колчета в зоните на тротоарите.

Предвидени са повече пешеходни пространства, което ще допринесе за свободен достъп до близките търговски обекти, малки магазинчета, галерия и ателиета. Основната цел на предложението ни е да се намали автомобилното движение и да се осигури безопасно и спокойно придвижване на пешеходци. 

 class=
Фиг.8 – Визуализация, поглед от ул.“Хан Крум“, свободни тротоари

Облагородяване на градската среда

Цялостната градска среда следва да се разглежда и да бъде формирана като едно общо пространство. В нашето предложение залагаме на уеднаквяване на настилката по тротоарите и улиците. Целта е да създадем визуална естетическа среда и да допринесем за функцията на споделеното кръстовище. Настилката от павета е символ на историята на София и е признак на нейната принадлежност към европейските градове. Тази настилка е трайна и автентична. Мисията красиви паважи е възможна! Повече за това как се подреждат гранитните блокове в красиви и удобни настилки, може да прочетете в нашия “Наръчник на павьора”

 class=
Фиг.9 – Визуализация, поглед от ул.“Неофит Рилски“, с еднородна настилка

Компактен градски дизайн

Градската мебел ще служи за увеличаване на площадните пространства и организиране на по-благоприятна среда. За целите на проекта са подбрани варианти за мебели на база модулност и концептуална връзка със средата, а именно петоъгълници. Модулите са избрани в три разновидности – два вида за сядане и един модул за растителност. Избраните материали – бетон и дървени плоскости, ще се съчетаят добре с околната среда и ще гарантират устойчивост във времето. Модулните елементи позволяват различни конфигурации и съответно могат да се разместват и прегрупират при необходимост.

 class=
Фиг.10 – Визуализация, поглед от ул.“6-и септември“, с модулни елементи

Артистично и модерно пространство

Предвидено е ефикасно и модерно решение за уличното осветление – аксиално /окачено/ осветление, което ще допринесе за създаване на новото артистично пространство. Така ще се освободят тротоарите от стълбовете за осветление и визуално, и на практика пешеходните пространства ще се освободят и разширят. Осветителните тела ще бъдат окачени над оста на улиците, което ще осигури оптимално и равномерно разпространение на светлината. Освен основната си функция осветлението може да бъде използвано и при различни арт инсталации, подобни на фестивалите в Капана в Пловдив. 

 class=
Фиг.11 – Визуализация, поглед над кръстовището с аксиално осветление

Заключение

В централната градска част на София с приоритет следва да бъде пешеходното движение с достъпни тротоари, повече площадни пространства, зони за отдих и облагородена градска среда, без това да затруднява и ограничава автомобилното движение. От Спаси София вярваме, че повдигнатите споделени кръстовища имат бъдеще в решаването на проблема с пешеходните зони в централните части на София. Чрез прилагането им в градската среда ще се ограничи скоростта на автомобилите, а пешеходците ще могат да преминават безопасно в приятна и уредена обстановка. 

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.