Как да свържем центъра на София? – Зебри на Ларгото и подобрение за коли, градския транспорт и велосипедистите

Проект - 31/08/2023

Категория: Град за хората

Как да свържем центъра на София? – Зебри на Ларгото и подобрение за коли, градския транспорт и велосипедистите
Проблемите, които адресираме:
 • Бавно движение на трамваите с редовно трупане на закъснения
 • Организация на движение, приоритизираща автомобилите
 • Пешеходците са принудени да влизат „под земята“
 • Оста „север – юг“ на градския център е пресечена от градска магистрала

Ларгото е сърцето на града, но и разделителна линия между двете части на центъра –  по-развитата южна част и по-изоставащата северна. Подлезите при метростанция Сердика принуждават хората да катерят стръмни стълби, а липсата на асансьори на най-натоварените изходи сериозно затруднява майките с колички и хората с намалена подвижност. На ниво терен се извиват опашки коли, които стоят в задръствания заради лошата организация на движението на това критично кръстовище. Така най-забележителните сгради на София и археологията на древна Сердика стоят недостъпни и откъснати от града и гражданите.

А може да е много по-добре! Създаването на условия за нормално пешеходно движение повишава качеството на градската среда и допринася за жизнеността на града. Не случайно в платената от кмета Фандъкова студия „София – град за хората“, разработен от датския урбанист Ян Геел, се открояват две ключови препоръки за развитието на мобилността в София – намаляването на трафика в центъра и обособяването на по-достъпна и обхватна пешеходна мрежа. Тези мерки са заложени и в стратегически документи на Столична община като „Плана за устойчива градска мобилност“ и „Визия за София“. Но няма никакви конкретните мерки и Ларгото остава все така недостъпно и разделящо центъра на две.

И понеже голямата реконструкция на пл. “Св. Неделя” се отлага за неопределено бъдеще време, решихме, че е време за действия. Затова набелязахме редица прости и евтини мерки, с които осезаемо да улесним всички участници в движението на едно от най-централните и натоварени места в цяла София.

Фиг. 1 – Опасни пресичания към статуята на София

Какви са недостатъците на организацията на кръстовището днес?

 1. Основен проблем за пешеходците е липсата на възможност за пресичане на ниво терен. За да преминем от бул. Витоша към бул. Мария Луиза е необходимо да катерим стълби, а на най-натоварените изходи даже няма и асансьори. Това прави изживяването особено неприятно за родители с колички, по-възрастни  и хора в неравностойно положение. 
 2. Недостъпната среда принуждава много от хората да пресичат нерегламентирано на забранени места. Това е особено характерно от двете страни на кръстовището по протежение на бул. “Тодор Александров”, където се откриват и най-добрите гледки към основни туристически забележителности – площад “Независимост” и статуята на София.
 3. Организацията на движението за автомобилите е проблем, като кръстовището не се използва разумно спрямо актуалните натоварвания. Нашият екип направи измервания, които показаха, че по част от направленията има незначителен трафик, докато най-натовареното движение (изток-запад) има твърде къса фаза, което създава задръствания. Твърдим, че има възможност за сериозно подобрение на движението, като трябва да се започне с десния завой от пл. “Независимост” (фиг. 3). Той има отделна фаза на светофара, но е много слабо използван. Същото може да се каже и за аналогичния ляв завой от бул. “Княгиня Мария Луиза” към пл. “Независимост”, както и за завоят от бул. “Тодор Александров” надясно към пл. “Света Неделя”. Оптимизирането на трафика в тази невралгична точка изисква ефективното използване на наличната пътната инфраструктура, така че да се даде приоритет на потока с най-голям обем, същевремено взимайки предвид алтернативните трасета на слабо използваните направления. 
 4. Жертва на лошата организация на движението и светофарите не са само колите, но и трамваите, които изчакват дълго за да преминат. 4 трамвайни линии с общо 44 преминавания в пиков час се движат през кръстовището. 
 5. Проблем има и за велосипедистите. Съществуващата велоалея по бул. Тодор Александров е тясна, опасна и свършва в нищото. На метри от кръстовището тя прави рязък завой и се качва на тротоара, където велосипедистите са принудени да правят слалом между пешеходци и кашпи, а заради оградите не могат да слязат на пътното платно. Подобни неадекватни решения повишават риска от инциденти и са причина да твърдим, че велосипедната мрежа на София е несвързана и неизползваема. 

Фиг. 2 – Редовни задръствания на площад “Независимост”

Фиг. 3 – Слалом за велосипедисти и пешеходци

Какво е нашето решение? Подобрения за всички участници в движението!

Разработеният проект предлага цялостна промяна в организацията на движението и светофарните фази, с които ще постигнем подобрение за всички участници в движението:

 • Безопасно пешеходно пресичане на ниво терен, без нужда от слизане в подлеза
 • Значително подобрение за колите и по-малко задръствания
 • Ускоряване на трамваите 
 • Обособена и безопасна велоалея 

Фиг. 4 – План на нашето предложение

Как улесняваме пешеходците, велосипедистите и ползващите градския транспорт? 

 1. Три нови пешеходни пътеки за удобно и безопасно пресичане на ниво терен. Така ще бъде осигурена свързаност на пешеходната зона на пл. „Света Неделя“, с пл. „Независимост”, археологическия комплекс „Сердика“, както и с бул. „Княгиня Мария Луиза“ към „Лъвов мост“.
 2. Продължение на съществуващата велоалея до самото кръстовище и връщане на тротоара за ползване от пешеходците, с което се подобрява безопасността и на велосипедистите и на пешеходците. 
 3. Нов пешеходен достъп до статуята на София, за да може тази забележителност на града да разкрие пълния си потенциал!
 4. Поставяне на трамвайни ограничители за обособяването на трамваен коридор по бул. „Княгиня Мария Луиза“, за по-бързо пътуване с градския транспорт.  
 5. Корекция на съществуващия спирков остров за осигуряване на бърз пешеходен достъп между пътуващите с трамваи и метростанция Сердика. Колкото по-лесно и бързо е прекачването между наземния и подземния транспорт, толкова по-привлекателен става градският транспорт.

…и как намаляваме задръстванията на Ларгото?  

С цялостна реорганизация на лентите в три от четирите входа на кръстовището, с цел ефективно използване на пространството, съобразено с актуалните нива на транспортно натоварване. 

Фиг. 5 – Нова организация на движението в кръстовището

За входа на кръстовището от площад „Независимост“ предлагаме премахване на отделната фаза на светофара за движение надясно, тъй като това е и най-слабо натовареното за цялото кръстовище. Така се осигурява възможност за оптимизация на лентите за движение на една лента за завой наляво, една лента за движение направо и една лента за движение направо и надясно. Преобразуването на входа на кръстовището от бул. „Тодор Александров“ в две ленти за движение направо към жълтите павета е ключова стъпка за намаляване на задръстванията в района и е изцяло съобразено с бъдещото преобразуване на пл. „Света Неделя“ в пешеходна зона. Това дава възможност за продължението на съществуващата велоалея до самото кръстовище по сегашното пътно платно. 

За входа на кръстовището от бул. “Кн. Мария Луиза“, предлагаме забрана за завой наляво към пл. „Независимост“. Това би бил първи етап на ограничаване на трафика през централната градска част и следване на концепцията, заложена в „Плана за устойчива градска мобилност“. Това пък ще доведе до премахване на отделната фаза за ляв завой на кръстовището и ще осигури възможност за едновременно двупосочно движение по бул. „Княгиня Мария Луиза“. Това е критично важно за подобряване на натовареното автомобилно движение север-юг както и на всички трамвайни линии.

Фиг. 6 – Алтернативни маршрути

Екипът ни разгледа подробно и алтернативни маршрути за движение след предложените промени. Всички те показват нагледно, че транспортното обслужване няма да се влоши, тъй като алтернативите са със сходни характеристики, дължина и брой светофари, както сегашните. С тази оптимизация ще постигнем и значително подобрение за най-натоварените направления (изток-запад и север-юг).

Фиг. 7 – Поглед към площад “Независимост”

Фиг. 8 – Поглед към пешеходната пътека към статуята на София

С предложената реорганизация се гарантират подобрения за всички участници в движението, както и постигане на няколко градоустройствени цели:

 • Свързваме двете част на центъра без нуждата от слизане в подлези и даваме удобен достъп до всички забележителности и обекти;
 • Подобряваме движението на коли в кръстовището, като приоритет се дава на най-натоварените направления. С това намаляваме задръстванията и времето за преминаване;
 • Увеличаваме скоростта на трамваите и улесняваме връзката между трамваи и метро; 
 • Гарантираме безопасността на пешеходците и велосипедисти в зоната на кръстовището. 

Ще се появи ли зебра на Ларгото? 

Предложението ни е изпратено до кмета Фандъкова и зам.-кмета по транспорт, Барбалов. В него сме описали всички аргументи, както и предложени от нас мерки за подобряване на движението. Не трябва да се направи много – реорганизация на лентите и светофарните фази, нова маркировка и знаци, няколко понижени бордюра и нови трамвайни ограничители. Всички те са евтини и могат да бъдат осъществени в рамките на един месец. Надяваме се поне преди края на управлението, което поръча и плати концепцията “София-град за хората”, те да предприемат конкретни действия. Предварителната работа е свършена от специалистите на Спаси София, така че още тази пролет да се похвалим с по-достъпен и безопасен център. 

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.