• Неработещо или повредено парно отопление
  • Повредена инфраструктура (капак, тръби, и т.н.) на Топлофикация София
  • Невъзстановена пътна инфраструктура след ремонт от Топлофикация София

“Топлофикация София” ЕАД отговаря за цялата топлоподавна инфраструктура в столицата, а не само за доставката на топлина до домовете.

Отворени или повредени капаци на топлофикационни камери следва да бъдат оправени от предприятието. След ремонт на съоръженията, “Топлофикация София” ЕАД има задължението да възстанови пътните настилки, които е разрушила в хода на работа. При пропадания на мрежите и съоръженията също е важно да се сигнализира за нуждата от ремонт. 

При аварии на ”Топлофикация София” от всякакъв характер, може да позвъниш на долупосочения телефонен номер.

Подай сигнал към:

„Топлофикация София“ ЕАД – 0700 111 11 / [email protected], Аварийна служба – 02 951 51 96

Спаси София

Спаси София работи за пряк контрол върху услугите от страна на общината

Прочетети повече:

План за честно управление