• Изсъхнали или неподрязани дървета и клони
  • Извозване на отрязани клони и храсти
  • Изсичане на дърво без разрешително
  • Паднало дърво
  • Неизвозени или несъбрани сухи листа
  • Неокосени зелени площи
  • Повредена паркова мебел (пейка, кошче, и т.н.)
  • Наличие на гризачи (плъхове), насекоми (комари, оси, кърлежи) и други, както и искания за третиране на площи за обезпаразитяване
  • Открити трупове на животни в зелени площи
  • Ерозия на почвата около водоеми, реки и други или преливане на микроязовири

Зелените пространства в градовете смекчават ефектите от замърсяването на въздуха и могат да намалят феномена, известен като ефекта на градския топлинен остров, който се отнася до топлината, уловена в застроените райони.

Ефектът на градския топлинен остров се появява в градовете в резултат на човешката дейност. Топлината, генерирана от хората, транспорта, магазините и промишлеността, се улавя в тесните пътища и бетонни конструкции, без да може да избяга в атмосферата. Това може да повиши температурата в градските райони с 3-4°C по-висока в сравнение с околните провинции и това води до порочен кръг.

СЗО препоръчва универсален достъп до зелено пространство: трябва да има зелено пространство с размери най-малко 5000 кв.м. на линейно разстояние не повече от 300 метра от всеки дом. 62% от европейското население живее в райони с по-малко зелени площи от препоръчваното.

Зелените площи се свързват с голям брой ползи за здравето, включително по-ниска преждевременна смъртност, по-голяма продължителност на живота, по-малко проблеми с психичното здраве, по-малко сърдечно-съдови заболявания, по-добро когнитивно функциониране при деца и възрастни хора и по-здрави бебета. Той също така помага за смекчаване на замърсяването на въздуха, нивата на топлина и шум и предоставя възможности за физически упражнения и социално взаимодействие.

Това са само малка част от причините, заради които трябва да опазваме зелените площи в София, а и да създаваме нови. Научете как може да подавате сигнали за нарушения свързани със зелените площи в столицата.

Подайте сигнал зелени площи към:

Столична община, дирекция “Зелена система”,  – контакти: [email protected] / Паркове и градини

ОП „Паркове и градски градини“ – директор: Милена Васева, 0886 416 519

Столичен инспекторат – контактите по райони може да намерите тук.