През последните години видимо нарасна броят на засадените цветя в града, особено в центъра. Никой не отрича подобреното състояние на част от централните градинки и някои големи паркове. Обаче, получи се престараване – дори напълно здрави цветя и ансамбли се изкореняваха през две-три седмици, като на тяхно място се засажда нова партида.

Наличието на цветя в парковете със сигурност прави града ни по-приятен, но честото и ненужно сменяне на аранжиментите, както и използването на нетрайни, едносезонни цветя значително увеличават разходите за това удоволствие. Нека да видим как Столичната община харчи парите за цветя и колко в крайна сметка са те.

От над 10 години Столичната община провежда обществени поръчки за доставка на дървета, цветя и треви за нуждите на града. Договорите се сключват за срок от 3 години, като по всяко перо има предварително определен бюджет, в рамките на който се закупуват растенията. Последният договор изтича в края на 2019 г., поради което на 13.03.2020 г. Общината обявява нова поръчка, този път за периода 2020-2022 г. Поръчката не само е била обявена в разгара на епидемията, но предвижда и над два пъти повече пари за дървета, цветя и треви, като критериите за избор на изпълнител са съмнителни и нелогични. Стойността на новата поръчка е 5 млн. лв. –  двойно повече спрямо предишния период, когато стойността е “само” 2,3 млн. лв

 class=

Всичко това се случва, въпреки че намаляването на парите за озеленяване беше включено в пакета от антикризисни мерки на Столичната община по предложение именно на Спаси София. Кметът Фандъкова в свой пост във Фейсбук, два дни след изтичане на крайния срок за подаване на оферти по въпросната процедура потвърди, че разходите за цветя “не са жизнено необходими” и ще бъдат намалени. Същото беше потвърдено от нея както в комисиите на СОС, така и при гостуването ѝ в БНТ на 05.04.2020 г. Но справка в Агенцията за обществените поръчки показва, че поръчката предвиждаща двойно повече пари за цветя не е прекратена или поне спряна за преразглеждане. И тъй като сме съгласни с думите на кмета, изречени по време на кампанията ѝ – “градът се променя не с думи, а с работа”, се питаме на какво се дължи това управленско двуличие? И все пак – защо тогава поръчката не е прекратена?

 class=
Точка 3 от мерките, свързани с бюджета на СО предвижда именно редуциране на рахзодите за цветя

Всъщност, дори да нямаше икономическа криза и нужда от преразглеждане на приоритетите в бюджета и намаляване на ненужните разходи, остава необяснимо какво налага драстичното увеличаване на парите, които ще бъдат давани за цветя и  растителност. Съвременните практики при саденето на градски цветя не включват подмяната им през няколко седмици и изхвърлянето на стотици хиляди растения, а оформянето на комбинации от различни видове, които цъфтят в различно време от годината. Отговорните общини отдавна са разбрали, че едногодишните растения не са смислена инвестиция и поради тази причина използват многогодишни, което значително намалява разходите за поддръжка и подмяна. Цената не е единственият проблем, обаче!

Съмнителни критерии за оценка на победителя

Поръчката е разделена на три обособени позиции – за дървета и храсти, за цветя и за треви. За всяка позиция могат да кандидатстват различни фирми. Победителят се определя на база оценка от три критерия, като фирмата имаща най-много точки (от максимум 100) печели поръчката по съответната обособена позиция/позиции. Трите критерия са: 

  • Цена (50%)
  • Гаранционен срок (20%)
  • Асортимент (30%)

Цената и гаранционния срок са очаквани и логични критерии. Цената трябва да е оптимална, а гаранционният срок касае времето, в рамките на което ще бъдат подменяни от фирмата изпълнител, цветя и дървета които не са се хванали. 

Критерият “асортимент” обаче, е компонентът, който буди сериозно притеснение за честността на цялата процедура. Според документацията, максималните 30 точки получава фирмата предложила най-богат асортимент на доставките. Столичната община е изброила 181 рода дървета и храсти (Обособена позиция 1) и 174 рода цветя (Обособена позиция 2), като за всеки род изисква участниците в поръчката да предложат своята оферта със съответните видове (Пример: Общината иска оферта за растения от род Кестени. Фирмата изпълнява изискването за минимум 1 вид от всеки род и предлага 3 вида: Японски кестен, Китайски кестен и Сладък кестен) Така офертата за дървета и храсти, например, трябва да съдържа минимум 181 вида (в документацията са изброени 181 рода и се изисква по минимум 1 вид от всеки род), а максимумът може да бъде стотици, дори хиляди видове. 

Заради голямата тежест, която този компонент формира в крайната оценка (30%), броят видове, които ще бъдат предложени, може да определи победителя. Всъщност недобросъвестни фирми или такива, с близки контакти в Столичната община, биха могли да получат доста точна информация, с колко вида растения обикновено борави София. Именно за тях да даде по-висока от нормалната цена, но да компенсира по-малкото точки, които ще получи за критерий цена с много по-голям асортимент от видове. Когато разполагате с информация, че Общината през последните 5 години не е садила например роза дамаскена, какво ви пречи да я сложите в асортимента, да ѝ дадете нереално ниска цена и да не се притеснявате? Тя така или иначе едва ли ще ви бъде поръчана. 

Но нека направим една симулация за оценка на офертите:

Фирма 1 предлага 250 вида растения в своята оферта.
Фирма 2 предлага 500 вида растения в своята оферта.
Формулата за изчисление е 30 (макс. брой точки) х А (асортиментът предложен от участника) / Б (най-голям асортимент предложен от участник)

За Фирма 1: 30 х (250/500) = 15 точки
За Фирма 2 : 30 х (500/500) = 30 точки

Тези 15 точки разлика са повече от достатъчни, за да компенсират по-високата цена, дадена от Фирма 2. Така, един критерий, който не би следвало да е от съществено значение се оказва решаващ за изхода от цялата обществена поръчка. Показателно е и, че в предишните три подобни обществени поръчки критерият асортимент никога не е присъствал в оценката. Няма аргументи, защо трябва да присъства в настоящата. 

Нашият екип се консултира както с ландшафтни архитекти, така и с ботаници. Всички изразиха становище, че този критерий е излишен и че Столичната община на база дългогодишната работа в областта на зелената система, би следвало да има много ясна представа какви растения се използват и кои са най-устойчиви и най-подходящи за София. Общината е трябвало да посочи конкретните видове, от които има нужда, вместо да оставя това решение на фирмата изпълнител. При такава ситуация само цената и гаранционният срок щяха да имат реално значение и техните най-добри показатели биха гарантирали ефективното инвестиране на обществения ресурс.

А какви дръвчета ще купуваме?

Друг проблем на техническите изисквания в обществената поръчка е, че ще продължи практиката да се засаждат много млади фиданки, които рядко се хващат и бавно растат. Те не само са много по-крехки, но се налага и с години да чакаме, преди да могат да постигнат основните ползи на всяко едно дърво – чист въздух, сянка и естетика. Именно затова в почти всички европейски градове отдавна са отхвърлили практиката да се садят фиданки и вместо това се ползват пораснали дръвчета с минимална обиколка на ствола от 24-28 cm. Сами преценете на снимките колко е обиколката на ствола на новозасадените дръвчета при ремонта на Графа. 

Уви, въпреки аргументите, призивите и критики, отправяни многократно от специалисти, граждани и различни организации, включително от Спаси София, Общината е решила да няма промяна в тези критерии. В резултат чрез поръчката отново се допускат фиданки с височина 150-200 см, които често изсъхват и не постигат функциите си в градската среда.

Да се прекрати и преосмисли поръчката!

В ситуация на тежка криза, Столичната община отново иска да харчи милиони за цветни композиции и пресаждане на цветя през две седмици. Отново ненужните разходи, липса на ефективност и способност да се преосмислят приоритетите, въпреки тежката ситуация с бюджета на Общината. Отново сериозни въпроси относно методиката за оценка на участниците и съмнения за нагласени поръчки. И докато кметът Фандъкова говори, че няма да се случват дълго отлагани важни ремонти в града, се пускат поръчки за цветя за двойно повече пари спрямо миналите години. От ремонти и уредени квартали г-жа Фандъкова явно може да се откаже, но от цветя – никога!?

Затова настояваме поръчката незабавно да бъде прекратена, след което да бъде преработена така, че да отчете новите приоритети и световни тенденции в областта. Това не означава, че саденето на цветя и дървета трябва да спре, но парите, които даваме за тази дейност и генералната концепция за поддръжка и развитие на зелената система на София трябва да се преоценят. Един от задължителните елементи на тази преоценка е фокус върху многогодишни растения, по-пораснали фиданки и ясен план, от какво точно има нужда София. Редно е и Столичната община най-сетне да се нареди сред всички останали европейски столици, които имат собствени разсадници, за да гарантира качество и ниска цена, но най-вече контрол и носене на отговорност. 

Оставка за зам.-кмета Йоана Христова?

Тази обществена поръчка е поредният пример, че зам.-кметът по екология, г-жа Йоана Христова не се справя с управлението на процесите, за които отговаря. Откакто тя заема този пост се случиха редица скандали, а важни проекти се отлагат, след което не последва носене на отговорност. Тя не успя да реши нито един от сериозните проблеми пред екологията на града – въздухът не е по-малко опасен, градът не е по-чист (но пък фирмите щедро получават стотици милиони), а ръководени от нея проекти като ремонта на Западен парк станаха нарицателно за пълно фиаско. Подобни се готвят и за Борисовата градина, парковете Заимов и Дружба, където ще бъдат наляти нови милиони. И винаги някой друг е виновен за неуспехите – от температурната инверсия до коронавируса, през “форсмажорните обстоятелства” и “непредвидените ситуации”. Настояваме кметът г-жа Фандъкова незабавно да поиска оставката на г-жа Христова, преди да е навредила допълнително на и без това затъналата в проблеми София.

Линк към обществената поръчка в сайта на АОП.