• Дъждовна вода, която не се оттича от уличното платно
  • Запушена улична канализация
  • Безконтролно излизане на вода от битови или производствени имоти

Водоснабдителните и канализационни съоръжения в столицата попадат под ръководството на “Софийска вода” АД. Тяхно задължение е навременно да почистват шахтите, да се грижат за правилното функциониранена каналите, да възстановяват настилките след ремонтна дейност и да следят за пропадане на трасетата на мрежите и съоръженията за водоснабдяване и канализация. 

Ако видиш шахта, която изглежда запушена и предполагаше, че при проливен дъжд няма да може да се оттича вода през нея, това е органът, на който да сигнализираш. Ако шахтата няма капак и представлява опасност за пешеходци и други участници на пътя, отново трябва да уведомиш “Софийска вода” АД. 

Ако нямаш достъп до вода в жилището си или наскоро е правен ремонт, а улицата все още не е асфалтирана след приключването му те приканваме да отправиш сигнал на посочения долу номер.

Подай сигнал към:

„Софийска вода“ АД – 0800 1 21 21 – Центрове за обслужване на клиенти

Спаси София

Спаси София работи за пряк контрол върху услугите от страна на общината

Прочети повече:

План за прозрачно управление