• Безстопанствени, свободно движещи се селскостопански или бездомни животни
  • Разхождане на домашно животно извън определените за целта места
  • Нанасяне на вреда на трети лица при отглеждането на домашни животни
  • Ухапване или нападение от куче
  • Непочистване след изхождане на домашно куче
  • Разхождане на опасно куче извън определените за целта места
  • Повреждане на растения, детски или други съоръжения от куче

Основната причина за бездомните животни е изоставянето, което е последвано от неконтролирано размножаване сред тях, което води до второ, трето и т.н. поколения улични животни. Ограниченията във времето може да са фактор за изоставянето на домашни любимци, тъй като хората подценяват времето, необходимо за правилната грижа за техните домашни любимци. Поведенчески проблеми като агресия, медицински проблеми, разходите за притежание на домашни любимци, промени в начина на живот като здравословни затруднения и финансови проблеми за собствениците, жилищни проблеми и т.н., се изострят от липсата на законодателство или правоприлагане по отношение на изоставянето, идентификацията и Регистрация.

Подайте сигнал за бездомни животни към:

Залавяне на улични кучета – ОП „Екоравновесие“ – 02 931-41-64 / [email protected]

Столичен инспекторат – контактите по райони може да намерите тук.