• Липсващи или повредени капаци на тротоарните шахти
  • Невъзстановени улични настилки и трасета, пропадания след ремонти по мрежата
  • Прекъснати телефонни връзки или електронни мрежи и съоръжения за съобщения

Подайте сигнал към:

Виваком/БТК – 0700 17 000 / контактна форма