• Прекъсване на електрозахранването, което може да бъде причинено от редица фактори, включително повреда на оборудването, тежки метеорологични условия и аварии
  • Претоварване на мрежата – електропреносната мрежа е проектирана така, че да поеме определен товар; ако търсенето на електроенергия надхвърли капацитета на мрежата, това може да доведе до прекъсване на електрозахранването и спиране на тока
  • Повреда на оборудването – всеки компонент на електрическата система, включително трансформатори, кабели и превключватели, може да се повреди, което да доведе до прекъсване на електрозахранването и други проблеми. 
  • Застаряваща инфраструктура – много мрежи и съоръжения за електроснабдяване са изградени преди десетилетия и достигат края на жизнения си цикъл. Това може да доведе до увеличаване на повредите на оборудването

Осигуряването на надеждно и устойчиво електроснабдяване изисква постоянни инвестиции в инфраструктурата, внедряване на нови технологии и прилагане на най-добри практики за поддръжка, експлоатация и киберсигурност.

Подайте сигнал към:

Електрохолд България ЕООД – телефони (0700 10 010) и [email protected]

Спаси София

Спаси София работи за пряк контрол върху услугите от страна на общината

Прочети повече:

План за честно управление