• Силен шум извън позволеното за това време

Столична община – Наредба за обществения ред

„Въвежда се забрана за създаването на шум, който нарушава обществения ред или спокойствието на гражданите на обществени места в периода от 22.00 до 08.00 часа, за да се осигури тяхното спокойствие и здраве.

На територията на СО се забранява създаването на шум, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради в работни дни в периода от 22.00 до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа. В почивните дни такива дейности могат да се извършват със съгласието на засегнатите обитатели.“

Хиляди софиянци са често изложени на нива на шум, считани за вредни за тяхното здраве. Този брой е още по-висок в градските райони и проблемът е широко разпространен в голяма част от града. Пътният трафик е най-големият източник на шумово замърсяване в Европа, според неотдавнашен доклад за шума на ЕАОС, който разглежда шума от пътища, железопътни линии, летища и промишленост. За съжаление рядко се взимат мерки за намаляване на шума от превозни средства. Това, което може да направите е да подаде сигнал при силен шум на публично място, като такъв от музиката на заведение.

Това, което много хора може би не знаят, е, че дългосрочното излагане на шум, дори на нивата, с които сме свикнали в градските райони, има значителни последици за здравето.

EEA изчислява, че дългосрочното излагане на силен шум от околната среда причинява 12 000 преждевременни смъртни случая и допринася за 48 000 нови случая на исхемична болест на сърцето всяка година в цяла Европа. Изчислено е също, че 22 милиона души страдат от хронично силно раздразнение и 6,5 милиона души страдат от хронично силно нарушение на съня.

Подайте сигнал към:

Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) – 0889 822 626 (от 8:00 до 20:00 в работни дни)