• Лошо обслужване или лоши условия в градския транспорт
  • Неспазване на разписанието за движение на градския транспорт

В системата на градския пътнически транспорт (наземен градски транспорт) основният превозвач е общинският Център за градска мобилност.

Подай сигнал към:

Център за градска мобилност („ЦГМ“ ЕАД) чрез онлайн формата или на адрес гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №84 – служба „Жалби”.