Удължаване на линия 73

Доклад - 05/03/2020

Удължаване на линия 73

ДОКЛАД
от БОРИС БОНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, ЧЛЕН НА ПКТТ при СОС

ОТНОСНО: Експериментална промяна на маршрута на автобусна линия №73 на обществения транспорт

Уважаеми г-н Герджиков, 
Уважаеми госпожи и господа – общински съветници,

Предвид лошата транспортна свързаност на периферните квартали на столицата, тежката екологична обстановка в града, спадащия брой пътници в наземния градски транспорт и нарастващата степен на моторизация в София, е необходимо подобрение на транспортното обслужване на част от южните квартали на града чрез промяна и удължаване на маршрута на автобусна линия №73. Тази промяна ще доведе до промяна на експлоатационните показатели на линията, както следва: 

Маршрут: ж.к. Овча купел 2 – бул. Президент Линкълн – бул. Монтевидео – ул. Боряна – ул. Любляна – бул. Овча купел – бул. Тодор Каблешков – ул. Костенски водопад – бул. Гоце Делчев – ул. Хенрик Ибсен – ул. Сребърна – ул. Люба Величкова – ул. Атанас Дуков – бул. Никола Вапцаров – бул. Пейо Яворов – бул. Цариградско шосе – ул. Проф. Петър Мутафчиев – спирка УМБАЛ Св. Анна (1196) и обратно.

Експлоатационни показатели:

 • разстановка (брой коли) – делник: 10-8-10-4 и празник: 7-7-7-4 
 • интервал на движение (минути) – делник: 12-15-12-27 и празник: 18-18-18-27 
 • “изправяне” на маршрут: – 1,2 км 
 • удължаване на маршрут: + 9,2 км 
 • дължина на еднопосочен курс: 17,9 км
 • дължина на обиколка (два еднопосочни курса): 35,8 км
 • маршрутен пробег (км/делничен ден): 2492
 • времетраене на обиколка (двупосочно + почивка): 100+7 = 107 мин

Аргументите за необходимостта от тази промяна са както следва: 

 • По-добра свързаност на ж.к. и кв. Овча купел с южните части на града; 
 • По-добра свързаност на ж.к. и кв. Овча купел с новите станции на метролиния М3, които предстои да бъдат пуснати в експлоатация през 2020 г.; 
 • “Изправяне” на маршрута на автобусна линия №73 в участъка между метростанции Тракия и Красно село, който ще бъде обслужван с метро ; 
 • Осигуряване на градски транспорт по дължината на натоварения бул. Тодор Каблешков, който в момента не е цялостно обслужван от нито една линия на градския транспорт. Транспортното проучване за бъдещия трамвай по същия булевард показва значително натоварване с пътници; 
 • Свързване на шест от най-натоварените радиални булеварди (Цар Борис III, България, Петко Тодоров, Черни връх, Стоян Михайловски, Цариградско шосе) с една линия на градския транспорт; 
 • Свързване на най-натоварените линии на наземния транспорт (трамваи: 4, 5, 7, 10, 11; автобуси: 11, 76, 83, 88, 102, 120, 204, 604; тролейбуси: 4, 5, 7, 8, 11) с една линия на градския транспорт;
 • Свързване на две линии на метрото на метростанции Монтевидео (М3) и Витоша (М2);
 • Свързване на няколко бизнес зони, към които има голям пътникопоток (Мол България, Хладилника, Токуда, Мегапарк, Ди Мол) с една линия на градския транспорт;
 • Обслужване с градски транспорт на наситената с бизнес и жилищни обекти зона Хладилника по ул. Люба Величкова и ул. Атанас Дуков, които към момента не се обслужват от градския транспорт;
 • Намаляване на броя на необходимите прекачвания за осъществяване на важни връзки между големите софийски квартали;
 • Осигуряване на бърза и директна връзка в периферията на града, без необходимост от навлизане и прекачване в по-централните части на града;
 • Осигуряване на по-добро транспортно обслужване за кварталите с бързо нарастващо население като Овча купел, Бъкстон, Борово, Манастирски ливади, Гоце Делчев, Хладилника, Изток, Полигона и др. 
 • Осигуряване на директна транспортна връзка с градски транспорт между булевардите Пейо Яворов и Цариградско шосе, каквато към момента липсва, но огромният поток от автомобили доказва, че връзката е търсена и необходима; 
 • Изпълнение на цел “Повишена скорост и ефективност на придвижванията” и мярка “Кръгови линии за по-добра свързаност на периферията” на Визия за София, където четем, че “пускането на линии на масовия транспорт, които тангират центъра и свързват директно кварталите, би подобрило свързаността и намалило времето за пътуване, а с това и би направило този транспорт по-привлекателен”.

Заради спецификата на линията се предвижда почивка само на колелото на спирка ж.к. Овча купел 2 (0682). Въпреки дължината ѝ, курсът е по-кратък от други подобни линии, свързващи по-отдалечени части на града. Организирането на почивка само на едната страна на маршрута е дългогодишна практика, която не се отразява отрицателно нито върху експлоатационните характеристики на линиите, нито върху условията за труд на водачите. Подобна организация има на дългите линии с номера 213, 305, 404 и 413, терминиращи на Централна гара, както и на други линии. Пример: курсът на линия №413 е 124 минути без почивка на Централна гара, докато курсът на линия №73 няма да бъде повече от 100-105 минути. 

Промяната на маршрута и удължаването му до спирка УМБАЛ Св. Анна (1196) е отдавна чакана и необходима за разтоварването на гъсто населените южни квартали мярка. Освен чисто финансовото измерение, като общински съветници сме длъжни да работим и за подобряване на качеството на живот на столичани и осигуряването както на максимално удобен градски транспорт, така и на здравословна и екологична градска среда. 

Предвид изложеното е необходимо изменение и удължение на маршрута на автобусна линия №73. Успешната реализация на предлаганата промяна значително ще подобри транспортните параметри в южните части на София, ще подобри транспортната свързаност между отделните периферни квартали и точки от интерес, ще даде нови директни връзки и с подобрената си атрактивност на градския транспорт, ще привлече повече пътници. Това ще се отрази положително върху намаляване използването на лични автомобили и задръстванията, намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, подобряване на имиджа, привлекателността и удобството на градския транспорт и в крайна сметка – върху финансовите му постъпления. 

На основание: чл. 17, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози; чл. 8, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №2  от 15.03.2002 г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници автобуси и чл. 21, ал. 1. т. 25, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Столичният общински съвет да вземе решение съгласно предложения проект. 

Приложения: 
– Проект за решение на Столичен общински съвет 
– Маршрут, изохрони за пешеходен достъп и връзки с други линии на градския транспорт
– Примерно разписание за движение по удължена линия №73

С уважение,

БОРИС БОНЕВ, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, ЧЛЕН НА ПКТТ при СОС 

Съгласувано с:
Кмет на район “Овча купел” – Ангел Стефанов 23.12.2019
Кмет на район “Витоша” – Теодор Петков 27.12.2019
Кмет на район “Триадица” – Димитър Божилов 06.01.2020
Кмет на район “Лозенец” – Константин Павлов 08.01.2020

Примерно разписание на линия № 73

Спирка ЧасСпирка Час
Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ 28:00бул. България8:24
Пазара Овча купел8:01ул. Георги Измирлиев8:25
бл. 25 ж.к. Овча купел 28:03ул. Костенски водопад8:26
бл. 32 ж.к. Овча купел 28:0429-ти ДКЦ8:27
ул. Промишлена (*)8:05ул. Костенски водопад (*)8:28
бл. 527 ж.к. Овча купел 18:06ул. Луи Айер8:30
бл. 505 ж.к. Овча купел 18:07Южен парк (*)8:32
кв. Бузема / МС Монтевидео8:09МС Витоша8:36
ПГСС8:10ул. Люба Величкова8:37
НБУ8:12МБАЛ Токуда8:38
ул. Боряна8:13ул. Атанас Дуков 8:40
ул. Народен герой8:14НПМГ Акад. Л. Чакалов (*)8:41
ул. Любляна8:15ул. Стоян Михайловски8:42
НЦ по рехабилитация8:17Хотел Плиска 8:47
кв. Овча купел8:18УМБАЛ СВ. АННА 8:50
бул. Тодор Каблешков8:20

ул. Родопски извор (*)8:22ОБЩО КУРС (мин)50

(*) – слабо натоварени спирки с възможност за въвеждане на обслужване “по желание”, спирки обслужвани само в пиковите часове или спирки, които могат да бъдат пропускани от линия №73 с цел ускоряване на дългите пътувания. Този въпрос предлагам да бъде решен в рамките на експертна дискусия, на база на данни за натовареността им, предоставени от “ЦГМ” ЕАД и “Столичен автотранспорт” ЕАД. 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ № ….

на Столичен общински съвет 
от …………… 2020 година 

ОТНОСНО: Експериментална промяна на маршрут на автобусна линия №73 на обществения транспорт

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от  Наредба №2 от 15.03.2002 г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници автобуси, 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Р Е Ш И:

 1. Приема нов експериментален маршрут на автобусна линия №73 и увеличение на броя превозни средства, при следните експлоатационни показатели: 

Маршрут: ж.к. Овча купел 2 – бул. Президент Линкълн – бул. Монтевидео – ул. Боряна – ул. Любляна – бул. Овча купел – бул. Тодор Каблешков – ул. Костенски водопад – бул. Гоце Делчев – ул. Хенрик Ибсен – ул. Сребърна – ул. Люба Величкова – ул. Атанас Дуков – бул. Никола Вапцаров – бул. Пейо Яворов – бул. Цариградско шосе – ул.Проф. Петър Мутафчиев – спирка УМБАЛ Св. Анна (1196) и обратно.

Експлоатационни показатели: 

разстановка (брой коли) – делник: 10-8-10-4 и празник: 7-7-7-4 

интервал на движение (минути) – делник: 12-15-12-27 и празник: 18-18-18-27 

 1. Считано от 01.03.2020 година възлага експериментална промяна на маршрута на автобусна линия №73 за срок от 01.03.2020 година до 28.02.2021 година; 
 1. Възлага на “Център за градска мобилност” ЕАД да извърши преброяване на пътниците за 9 /девет/ месечен период и до 01.01.2021 година да представи пред СОС данните със съответния анализ. 

Настоящото решение е прието на ……… заседание на Столичния общински съвет, проведено на ……….. 2020 година, Протокол № ….. от ………. 2020 година и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. 

Председател на Столичния общински съвет …………………………………………..

                                                                                  (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ) 

___________________________________________________________________

(Само за предложения по чл. 68, ал. 1 и 2 с вносител кмета на СО, както и в случаите по чл. 68, ал. 4)

Юрист от администрацията на СО:  …………….………………………………………

                                                                            (Име, фамилия, длъжност) 

Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.
Получавай актуална информация за Спаси София, като се регистрираш за нашия бюлетин.