Преди броени дни, в интервю за медиите председателят на Столичния общински съвет помежду другото обяви, че експериментално от пролетта в София ще се пусне нощен градски транспорт. Няма да крием, че когато видяхме заглавието бяхме въодушевени и оптимистично решихме, че неколкократно внасяното от Спаси София предложение за нощен градски транспорт, придружено от над 70 страници анализ, е било най-накрая прочетено и осмислено от дамите и господата управляващи.

Уви, г-н Герджиков описа план за нощен транспорт, който вече ни е познат – три линии, движещи се на интервал от един час. Така представен, той е почти идентичен с широко обявявания от Столичната община за провален експеримент по въвеждането на нощна транспортна услуга през 2009 г. Защо пак ще се провежда вече доказано неуспешен експеримент? За да се дискредитира допълнително идеята, че София не заспива в 23:30ч? За да ни бъдат запушени устите и да имат общинарите още един повод да заявят, че “Това в София не може да стане”?

Не можем да се съгласим с подобен развой на събитията. Затова решихме да ви представим извадка от анализа ни на предходния опит на общината. Оставяме на вас заключението дали някой изобщо си е взел поука или и това обявление е поредният опит да се избяга от отговорност, да се дискредитира труда на неправителствения сектор и умишлено да се окепази обществената транспортна услуга, за да се съхрани монопола на таксиметровите компании.

Последният опит за въвеждане на нощен транспорт е през 2008 г. и 2009 г. През октомври 2008 г., обслужващият Студентски град автобус 94 за кратко става денонощен. Автобусите се движат на всеки кръгъл час между 00:00ч. и 05:00ч. от кампуса до Ректората на СУ. Събираемостта от билети е почти 100%, тъй като качването е позволено само през първата врата, а във всеки автобус има и контрольор. В някои дни като петък и събота, шофьорите са продавали и по 400 билета за една нощ. Финансовият резултат за първите два месеца от експлоатацията на тази нощна линия са общо 3000 лева загуба, сума напълно по силите на Столичната община. Незнайно с какъв аргумент обаче, експериментът е преустановен след едва няколко месеца, а инициативата е жигосана като губеща и ненужна.

 width=

През месец май 2009 г. отново за кратък период се прави плах опит за нощен транспорт в София. Линиите са общо три като пресечната им точка е спирката на Народната библиотека. Разписанията им с интервал от един час не бяха синхронизирани, така че автобусите да се изчакват, с което прекачването от една на друга линия е невъзможно. Експериментът окончателно е прекратен през октомври 2009 г., едва шест месеца след започването му без да бъде направен какъвто и да е опит за корекция на допуснатите грешки.

Ако искаме нощният транспорт да работи успешно, е нужен анализ на резултатите от предишния опит и да се избегнат същите грешки – нещо, което очевидно не е направено сега.

Маршрутна мрежа

Анонсираната от Елен Герджиков схема на линиите силно наподобява неадекватната система въведена през 2009г. Експлоатираните тогава линии са три – недостатъчни на брой и правещи системата недостъпна за голяма част от жителите на града. Тя не обхващаше достатъчен брой жилищни територии поради маршрутната схема, целяща минимални екплоатационни разходи. Част от линиите минаваха през рядко населени територии, вместо през квартали с голямо население. Така например линиите А и Б минаваха през пл. Сточна гара, вместо по бул. Цар Освободител и пл. Св. Неделя.

 width=

Предложението на Столичната община от 2009 г.

Голям пропуск на подобна мрежа е, че линиите не навлизаха в центъра, където са концентрирани по-голяма част от заведенията и точките на нощен живот, а само го заобикаляха или тангираха по периферните на центъра булеварди. Проучванията, които Спаси София проведе, показват, че центърът на София е най-търсената нощна дестинация, генерирайки около 70% от целия очакван пътникопоток.

 width=

Нашето предложение – 38 квартала, 261 спирки

Нашето предложение: 7 линии, минаващи през всички основни точки на нощна активност и обслужващи всички големи квартали.

Интервали на движение

Интервали от един час са решение нехарактерно за големите градове. Нощното движение в големи столици подобни на София е интензивно и предполага по-малки интервали. Доказват го нощните системи на градове като Белград, Прага, Будапеща, Виена или Загреб, където линиите са с интервал между 15 и 30 минути. Особено нелогично е да се предлага интервал от 60 минути в комбинация с недостатъчно голяма и наситена мрежа от линии.

Неконкурентност спрямо такситата

Така организиран, нощният транспорт няма да бъде удобен и привлекателен, тъй като не може да представлява реална алтернатива на такситата или другите форми на мобилност.

Нашето предложение: Двойно намаляване на интервала на движение до 30 минути. Подобен интервал по всичките 7 линии би стимулирал много повече хора да се възползват от услугата на нощния транспорт заради несравнимо по-голямото удобство и покриване на реалните транспортни нужди. Само по този начин градският транспорт ще стане реална и смислена алтернатива на личните автомобили или такситата.

Синхронизация на автобусите с цел прекачване

През голяма част от осъществяването на първия експеримент с въвеждането на нощен транспорт през 2009г., автобусите не се изчакваха или не се засичаха, правейки прекачването между линиите невъзможно или крайно непрактично. При отсъствието на много нощни линии, които да правят достатъчно на брой директни връзки между кварталите, възможността за безплатно и гарантирано прекачване, която синхрoнизираното пристигане на трансферната спирка предоставя, е ключов компонент за ефективното функциониране на нощен транспорт.

 width=

Нашето предложение: Организирането на линиите на нощния градски транспорт да е такова, че да синхронизира пристигането и заминаването им в петминутен трансферен прозорец на пл. Св. Неделя. В него пътниците ще могат спокойно и бързо да се прекачат на всяка от линиите и във всяко направление, като това прекачване предлагаме да се случва без повторно таксуване и да е калкулирано в цената на билета за еднократно пътуване в нощния транспорт.

Подвижен състав

Използваните в първия експеримент автобуси бяха крайно неподходящи за целите на нощния транспорт. Линиите се обслужваха от стари съчленени, шумни, неудобни, непривлекателни и енергоемки автобуси, с много по-голям капацитет от нуждите на самите линии. Това доведе до увеличаване на разходите за поддържане на системата, без да се вземе предвид, че съществува алтернатива, позволяваща оптимизиране на разходите – линиите да се обслужват от единични автобуси, с икономични, екологични и тихи двигатели.

 width=

Нашето предложение: Използване на нови къси, екологични, нископодови, модерни, привлекателни и удобни за пътниците автобуси, които имат адекватен капацитет и далеч по-малки разходи за експлоатация. Примери за подобни автобуси са Mercedes-Benz Conecto, Tedom C12G или китайските Youtong.

Информационна кампания

При предишното въвеждане на нощен транспорт не бе проведена адекватна и достигаща критична маса пътници разяснителна кампания. Такава трябваше да информира гражданите за услугите на новата система и да промотира нейните многобройни положителни аспекти. Голяма част от гражданите научиха за съществуването на нощния транспорт едва след като медиите отразиха неговото спиране, а най-голям е броят на онези, които така и не разбраха, че такъв е имало.

Една проста кампания с хубави цветни флаери може да запознае хиляди с нощния градски транспорт за по-малко от месец

Нашето предложение: С цел популяризация на нощния транспорт е наложителна активна и иновативна разяснителна рекламна кампания, която да се провежда съвместно от страна на Столична община, ЦГМ, студентските сдружения, неправителствените граждански организации и бизнеса. Това не изисква голям финансов ресурс, а желание и мотивация на участниците.

Табели, схеми и графици за движение по спирките и в интернет

Както и днес, и през 2009г. през първия експеримент се наблюдаваше пълно отсъствие на информация по спирките или на официалната страница на ЦГМ. Липсваха табели на спирките, които да дават информация за наличието на нощните линии, графиците на движение и схема на цялата маршрутна мрежа. В последните седмици преди експериментът да приключи на някои от спирките се появи информация, но тя бе практически неразличима от останалите линии на дневния транспорт (номерация от дневния набор, без буквен индекс, идентичен цветен код и т.н.).

Нашето предложение: Изготвяне на модерна визуална концепция, привличаща вниманието на пътниците, която да се постави на всяка спирка обслужвана от нощните линии и съдържаща пълната информация за пътниците. Предвид сравнително малкия брой спирки на нощния транспорт спрямо дневния, подобно решение не изисква големи финансови средства или усилия, а въвеждането е абсолютно необходимо. От друга страна, напълно безплатна възможност за популяризация на нощния транспорт дават почти хилядата електронни табла поставени по спирките, на които може да се изписва информация, уточняваща, че подобна услуга вече съществува и работи ежедневно. Такива ситуации вече са практика с послания по време на различните празници и маршрутни промени.

 width=

Нашето предложение: Системата предвижда 7 нощни автобусни линии, обслужвани от къси автобуси на природен газ (след доставката на новата партида автобуси през 2018г.). Линиите свързват големите жилищни райони на София с центъра, Централна жп гара и двата терминала на летище София. Предложеният интервал на движение е 30 мин. между 23:30 и 05:30ч. всеки ден в годината. На пл. Св. Неделя е разположена централна трансферна спирка, на която пътниците могат гарантирано да се прекачват на друга нощна линия, без да се налага изчакване на следващ автобус. По този начин се намира баланс между транспортните нужди на софиянци и адекватно покритие на всички точки на нощен интерес, същевременно минимизирайки разходите за транспортния оператор.

Столичната община много добре знае, че Спаси София има и многократно е внасяла, готово предложение за нощен градски транспорт и е наясно, че над 30 000 души се подписаха в подписката за неговото възприемане. Това е безпрецедентна по своя мащаб гражданска активност по тема, свързана с проблемите на градската мобилност. Подобен ход – на поредно игнориране на инициаторите на обществено полезна услуга, показва, че няма намерение да се води диалог, както и че няма желание идеята да се реализира успешно и устойчиво във времето.

Повтарянето на същите грешки и нежеланието да се извелекат поуки от тях говори за истинското намерение на общинската администрация – да замаже очите на хората и за пореден път да се опита да се подиграва с тяхната ангажираност към проблемите на София. Въвеждането на такъв неадекватен нощен градски транспорт е гаранция за провал и цели единствено да отложи диалога за още десет години. Ние няма да допуснем това. Нито над 30-те хиляди наши съграждани, чието мнение не може да бъде игнорирано.

Следващата седмица отново ще внесем предложението ни, заедно със събраните подписи. И за пореден път ще поканим общината към трезва и аргументирана дискусия.