Минералната баня в Княжевo е носител на богата история, която простира корените си в дълбокото минало на града. Тя е най-старата запазена баня в София и единствената, която е оцеляла от късното Средновековие. Назад във времето банята не само е служила като място за лечение и рехабилитация, но и е била важен център на социален и културен живот за местната общност.

Историята на минералната баня в Княжево започва още в древността, когато територията на днешна София била обитавана от римляни и тракийци. 

През средновековието банята продължава да бъде важен елемент от социалния и културен живот на София. С развитието на града през XIX и XX век, интересът към минералните извори и тяхното лечебно значение отново нараства. Множество сгради за лечебни цели, включително и самата Княжевска минерална баня, се изграждат през този период. С развитието на модерната медицина и появата на нови методи за лечение, интересът към традиционните минерални бани започва да отслабва. Въпреки това, Княжевска минерална баня остава значим символ на миналото на града и важен културен обект.

Днес, въпреки предизвикателствата и проблемите, които я обграждат, общността възприема банята като част от своето културно наследство и се бори за нейното запазване и възстановяване. Нейното бъдеще може да бъде преработено в пътепоказател за това какво значи да се запази наследството на миналото си в светлината на съвременните предизвикателства.

Нов живот за Княжевската минерална баня 

На среща, организирана от местната организация на Спаси София в район Витоша и гражданското сдружение „Княжевецъ“, беше направена първата стъпка за новата история на Княжевската минерална баня. В читалище „Братя Миладинови“ местната организация на Спаси София събра местната общност, експерти и обществени дейци с единна цел – дискусия за възстановяването на банята за обществено ползване.

Любо Стефанов от “Княжевецъ” сподели, че Княжевската минерална баня е най-старата в София и единствената запазена баня от късното Средновековие. Банята със своята история има не само местна значимост, но и с лековитата вода и богата история е национално богатство, допълни още Стефанов. 

Експерти от Българската асоциация по термално наследство (БАТН) разказаха още за възможностите, които дава банята за развитие на термализма и позитивното въздействие на минералната вода върху здравето и психиката на човека. Бяха приведени примери с други сходни бани в по-малки населени места в България, които вече са били възстановени. 

Арх. Слава Савова и арх. Любомир Пейчев засегнаха темата за възможната реставрация в автентичен вид на банята и нейната историческа и културна стойност за града.

На срещата бяха разгледани проблемите и предизвикателствата пред банята и прилежащото пространство. Пламена Терзирадева, общински съветник от Спаси София, сподели, че са предприети първи стъпки за придобиване на собственост върху банята и нейния имот от Столична община с цел възстановяване и управление. Предложено е кметът Васил Терзиев да инициира преговори със собственика на банята – държавното търговско дружество „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД за безвъзмездно придобиване или откупуване.

Идеята за безвъзмездно прехвърляне на банята към общината получи широка подкрепа от участниците в срещата, като беше подчертано важността от запазване на банята като културно наследство и достъпа на хората до минералната вода. 

В дискусията се обсъди също така проблемът със съседните на банята частни имоти, които са предвидени за цех за бутилиране и жилищна сграда с позволена височина до 26 метра. Лили Чолакова от “Княжевецъ” разказа подробно за опасността строителните дейности да застрашат сондажа и каптажа и по този начин да намалее дебита на водата. Според Чолакова липсва цялостно хидрогеоложко проучване, което да анализира опасността. Общинският съветник от “Спаси София” Гергин Борисов потвърди, че трите варианта имотите в съседство да бъдат придобити от общината са те да бъдат откупени, отчуждени или заменени за други и че Общинският съвет трябва да припознае както сериозността на казуса, така и отговорността, която има в превенцията на застрояването на имотите в непосредствена близост.

В дискусията взе участие кмета на район Витоша арх. Зарко Клинков, който подчерта необходимостта от промяна на регулациите, които понастоящем предвиждат разширение на бул. Цар Борис III, преминаващо през имота на банята и я заплашва с разрушаване. Той изрази мнение, че тази регулация е морално остаряла и трябва да бъде променена.

Събитието приключи с обединението на участниците около общата цел за запазване и възстановяване на Княжевската минерална баня като публичен обект. Решението да се работи заедно за тази кауза отразява ангажимента на общността към запазването на културното наследство и опазването на важен ресурс за здравето и благополучието на хората.

Ако и ти искаш да се бориш за каузи в район Витоша, попълни формата и се включи в нашата местна организация, защото ТИ СИ СОФИЯ !