• Миризма на газ на обществено място
  • Нарушена цялост на табла към газопреносната мрежа

Транспортна система, наречена главна система от газови мрежи, се използва за доставка на газ през преносни тръби и компресорни станции до клиентите. Преносните тръби обикновено са с високо налягане, голям диаметър и голямо разстояние. Задачата на компресорните станции е да балансират налягането на газа в тръбите.

Различни аварии могат да причинят проблеми по мрежата на Софиягаз и свързаните с тях съоръжения като сред по-често срещаните повреди е нарушаването на целостта на тръбопровода за пренос на природен газ. При подобни аварии е важна бързата намеса и проверка с апаратура за бързо определяне на замърсители за контрол качеството на атмосферния въздух до най-близко находящите се населени места.

Подайте сигнал към:

Овергаз „Софиягаз“ ЕАД – 0800 11 211 / [email protected]