В кварталите прекарваме най-много време от деня си. Те би трябвало да са и мястото за социален контакт, спорт, култура и отдих, но днес това е много трудно. На места те са крайно занемарени, с инфраструктура, оставена на саморазпад. Много от детските и спортни площадки са стари и недостатъчни, нямат необходимата игрова стойност, осветлението не навсякъде работи, а в междублоковите пространства често, вместо зеленина, има паркирани сред калта автомобили. Всички плащаме данъци, но управлението на София досега не успява да ни осигури уредена и модерна градска среда близо до домовете ни.

През последните десетилетия в другите европейски страни се обръща изключително внимание на междублоковите пространства с техния средищен потенциал. Има множество примери за създаване на междублокови ядра, улични и пешеходни квартални зони. Създаването на подобни места се отразява положително на енергийната ефективност, екологическата стабилност, макро и микроклимата на обитаване, парковото, улично и дворно озеленяване и т.н.

Подобряването на качеството на средата в кварталите е ключов елемент от нашия План за София. Затова имаме ясна програма за всеобхватно и систематично обновяване на кварталната инфраструктура. Работата на парче ще сменим с цялостен подход и визия – едновременно обновяване на всеки елемент.

Програмата включва цялостен ремонт на големи по площ територии в кварталите, превръщайки ги в нови пространства за пълноценна почивка. Така повишаването на качеството на живот ще е чувствително веднага след приключването на обновлението. Идентифицирали сме такива пространства в целия град и в процеса по обновлението им активно ще включим местните общности, за да отговорим най-пълноценно на техните нужди.

Спаси София изработи типови проекти за подобен вид обновяване на междублоковите пространства. Такъв е проектът ни за “Люлин градина” и монтажният паркинг на ул. Самара в ж.к. Младост IV.

Околните на пространството улици, прилежащите им тротоари, както и алейната мрежа и осветлението ще бъдат изцяло подновени. Озеленяването ще бъде обогатено с видове дървета и храсти, пречистващи въздуха, а където е възможно ще предложим изграждането на монтажни паркинги, увеличаващи местата за паркиране.

Паркирането в кварталите е основен проблем и сме решени да въведем ред, с повече зеленина и място за пешеходци, а не разкаляни поляни, задръстени от автомобили. Строго ще регулираме и практиката частни временни обекти да завладяват публичните пространства. С новия подход за планиране на паркирането в кварталите целим родители с детски колички, деца, възрастни хора със скутери за придвижване и хората с намалена подвижност да могат да достигат домовете си без да минават през кордон от паркирани пред входовете им автомобили. Ще работим и за изграждането на нови спортни площадки, които ще бъдат достъпни и безплатни за ползване, а в по-големите пространства възнамеряваме да създадем водни площи и фонтани, кътчета за домашни любимци, както и пространства за изкуство, изложби или представления.

Всеки един елемент на тази система е целенасочен към осигуряване на многопластовото устойчиво развитие на града като цяло с неговите системи и елементи в т.ч. и тези на междублоковите пространства от районен, макро и микроквартален до индивидуален УПИ мащаб.

Кварталите се превръщат в самостоятелни икономически центрове, стават атрактивни места за инвестиции от частния сектор, напр. офиси, търговски молове, складове и малки и средни предприятия. Особено след пандемията и утвърждаването на работата от дома като разпространена форма на заетост, много хора вече нямат нужда да напускат квартала си всеки ден, което пък концентрира търсенето на локални и бързодостъпни места за отдих. 

Целим да опазим междублоковите пространства от застрояване и да създадем приятна градска среда в близост до домовете на хората.