Пред гражданите в Младост 4 представихме проект за монтажен паркинг с 440 нови паркоместа, свободни тротоари и зелени площи, разположен на ул. Самара.

Проектът за монтажен паркинг концентрира 440 автомобила на едно място, освобождавайки заетите тротоарни и зелени пространства в Младост 4 и около Бизнес парка. Той е отдалечен от прилежащите блокове чрез богато озеленяване и нова алея, което допринася за засилване на зелената визуална бариера между паркинга и околните блокове.

Монтажният паркинг няма да пречи на живущите, а ще реши проблемите им. 

Излизайки от входовете си, живущите ще виждат облагородена и красива среда, формирана от обновеното предблоково пространство – с повече дървета, беседки и равни тротоари. Събирането на повече паркоместа в по-малко площ отваря място за по-добри междублокови пространства. Вместо досегашните неуредени и кални градинки, лишени от всякаква социална функция, различна от незаконно паркиране, искаме междублоковите пространства да бъдат превърнати в зелени оазиси и места за отдих, спорт и детска игра.

С разположението си с едно полувкопано ниво, триетажният паркинг не закрива гледката на живущите

Проектът предвижда и зарядни станции, с което ще се улесни ползването на електромобили и ще допринесе за постепенното намаляване на замърсяването от изгорели газове. Предлагаме и евтино решение за осъществяване на пасивен контрол посредством красиви и вандалоустойчиви антипаркинг колчета в района около паркинга.

Паркингът ще действа с преференциален достъп за живущите и почасово заплащане за гостите на квартала и посетителите на Бизнес парка. Приходите ще се събират и използват за поддръжка на съоръжението и ремонтираните околни междублокови пространства. Заради близостта на Бизнес парка, новият монтажен паркинг ще генерира и значителни приходи, които да бъдат инвестирани в нови проекти за подобряване на инфраструктурата. 

От това решение печелим всички, защото ще се създаде ред, приятна градска среда и ефективно използване на наличното пространство. Това е и основната цел на проекта за нов монтажен паркинг в Младост 4 – да се облекчи проблемът с незаконното паркиране по тротоари, зелени площи и алеи, освобождавайки ги за спокойното и безопасно придвижване на всички.