Освен липсата на подходящи условия и културно предлагане в близост до тяхното местоживеене, често живеещите извън центъра софиянци са възпрепятствани в достъпа си до култура поради отсъствие на лесен транспортен достъп, намалена подвижност, ограничена финансова възможност, липса на информация и др. Това поставя немалко наши съграждани в изолация спрямо настоящия културен живот в София. Въпреки че София e град с най-висок процент на участващите в култура на фона на страната, данните показват, че над 50% от столичани не са посетили нито едно културно събитие на живо през 2022 г. Над 50% от софиянци не са гледали кинопрожекция през изминалата година, а над 72% не са посетили библиотеки и музеи. Редовните потребители на култура в София са едва между 8% и 12 %.

Ето защо ще е нужно изследване и анализ на съществуващите пречки за достъп и участие в културни събития и процеси, както и анализ на публиките от самите културни оператори. Резултатите от тях ще позволят развитието на адаптирана квартална инфраструктура, разгръщаща културния живот в кварталите. В осигуряването ѝ активно ще си партнираме с вече съществуващите и припознати от местните общности читалища. Необходимо е да се обърне специално внимание и на бъдещите публики в лицето на подрастващото поколение, поради което ще работим съвместно и с кварталните училища.

За да подобрим информираността на софиянци за предстоящи събития, ще осигурим като част от Стандарта за градската среда повече афишници, на които да се разполагат обявления за предстоящи културни събития.

Ще разработим и въведем инициатива „Комуникационен мениджър“, чрез която Столична община ще осигури подкрепа като предоставя професионални комуникационни и ПР услуги за представители на културните и творчески колективи, изпълнявайки част от комуникационната дейност като форма на нефинансова помощ, например графичен дизайн, комуникация в социални медии и т.н.

В рамките на политиките за подобряване достъпа до култура ще приложим редица насърчителни мерки за засилване на достъпността на културните събития в столицата като корпоративни договори за привличане на аудитория, културни събития в училища, намаление от цената на транспортни карти (или паркинг зона) срещу закупени билети за културни събития, както и ще си партнираме със супермаркети за издаване на ваучери за културни събития, раздавани през машини за рециклиране. Ще осигурим и нефинансова подкрепа за организация на събития извън центъра на града: административна помощ, пространства на преференциални условия, включително и подкрепа за организация на събития в нетрадиционни локации – барове, магазини, паркове и други.

За да възпитаваме у младите софиянци любов към четенето, ще добавим и функциите за библиотечна и ученическа карти към единната градска карта и ще подкрепим създаването на квартални литературни и творчески клубове.