Геотермалната отоплителна централа Dammarie-les-Lys. Покрива 90% от нуждите за отопление и топла вода на 4000 домакинства или около 30 GWh годишно.

Във Франция функционират около 50 геотермални топлофикационни централи от дълбочинен сондаж и снабдяват над 250 000 домакинства. Технологията е зряла и добре позната от 1969 г. насам. Тя е напълно чиста и безопасна, а въглеродният ѝ отпечатък е изключително нисък. Повечето геотермални централи използват затворен циркулационен цикъл – така минералите и солите от дълбочинните сондажи не напускат системата. За разлика от останалите ВЕИ източници, енергийният добив е постоянен и не зависи от климатичните условия, часовете на деня и годишните сезони.

Около с. Казичене е отчетена термична аномалия с 4 пъти по-висока температура за всеки 100 м дълбочина в сравнение със средната за планетата, което е добра локация за пилотен проект за геотермална топлоцентрала.

Затова сме решени да работим в посока проучване и изграждане на геотермални централи в близост до топлофикационната мрежа на града. В момента има засилен интерес към подобни инвестиции и намирането на партньори за изграждане на една или повече централи е постижимо начинание. 

Съществуват множество международни и национални програми, целящи инвестиции в геотермална енергия, които могат да се оползотворят. Само от фонда DFC, например, са пренасочени около 2,5 млрд. долара от стимулиране на газови мощности към изграждане на геотермални.