Въпреки че бул. Джеймс Баучер носи типичния чар на квартал Лозенец, настоящата му конфигурация не използва практично наличната площ: широките тротоари не са усвоени пълноценно от пешеходци, зелените площи и детски площадки са занемарени, а павираното пътно платно отблъсква автомобилния трафик. Пешеходната настилка е неравна и нееднородна, правейки артерията неудобна, и потенциално опасна за ползване от майки с детски колички, велосипедисти, хора с увреждания и / или инвалидни колички. Зле поддържаните отводнителни шахти и неправилната система за управление на дъждовните води предизвикват чести наводнения. Оттичането на дъждовните води е идентифицирано като основна причина за замърсяване на реките и потоците, които са източник на питейната ни вода.

Булевардът е богат на озеленяване, но то е потънало в забрава. Липсва поддръжка на зелените площи по протежението на тротоарите, както и близките градинки и детски площадки, сред които са Корабчето и градинката около Водната Кула.

Разработили сме цялостно предложение за преобразяване на бул. Джеймс Баучер, запазващо и развиващо зеления му характер и поставящо трамвайното и пешеходно движение като главни участници в движението.

Естественото озеленяване на булеварда позволява да се изгради ефективна зелена инфраструктура за дъждовни води, използвайки почвата и растенията, за да улавя и използва дъждовната вода. Инфраструктурните системи за управление на дъждовни води позволяват на оттока да се попие от растенията, да се филтрира в земята или да се изпари във въздуха. Някои системи също бавно изпускат водата в канализацията или позволяват съхранение на дъждовната вода.

В предложението си сме заложили растителни бордюри. Това са бордюри, продължение на тротоара с растения, които излизат на пътното платно. Бордюрът насочва оттичането на водата, където тя се инфилтрира и абсорбира от растенията, като излишният отток може да се насочи към канализационната система.

Освен за управление на дъждовните води, растителните бордюри също помагат за успокояване на трафика. Когато са разположени на пешеходни пътеки, те осигуряват предимство на пешеходците и условия за по-голяма безопасност.

Друг заложен в предложението ни метод е въвеждането на дървесната траншея като механизъм за управление на дъждовната вода. Това е система от дървета, които са свързани с подземна инфилтрационна структура. На повърхността изглежда като редица обикновени улични ями, но под земята има система за управление на входящия отток.

От Спаси София вярваме, че градските булеварди имат бъдеще в решаването на проблема а отводнителната система на София, въвеждайки устойчиво управление, нова поливна система, възможност за съхранение и контролно изпускане на дъждовната вода, но и адаптиране на зелената инфраструктура с цел създаване на цялостна, приятна и уредена градска среда.