През предходните три мандата в София се ремонтираха немалко обекти. Почти всички от тях – по няколко пъти. Феноменът “ремонт на ремонта” е резултат от комбинацията на безидейно управление, липса на качествени проекти, отсъстващ надзор и безконтролно усвояване. 

Проблемът с качеството е толкова сериозен, a липсата на високи очаквания у обществото – толкова осезаема, че за успех се смята, ако ремонтът не нанесе повече вреди от завареното положение. В тези условия, отделно от назованите поименно в общинската капиталова програма булеварди, улици и площади, ежегодно Столична община изразходва осемцифрени суми за текуща “поддръжка” на уличната мрежа. Ремонти, които в повечето случаи даже не са наблюдавани от строителен или инвеститорски надзор.

Ние от Спаси София сме непримирими към некачествените ремонти и от самото си създаване не сме спирали да подаваме сигнали и да работим за изостряне на общественото внимание към този проблем – през последните няколко години често ни се е налагало да сигнализираме за нередности като катастрофалния ремонт на жълтите павета пред Народното събрание или забавянията и лошите резултати от ремонта на трамвайното трасе по бул. Цар Борис III.

За да се сложи край на този порочен кръг, предлагаме кардинална реформа на целия процес по реализацията на всяко едно инвестиционно намерение на общината. 

Тя трябва да влезе в ролята си на инвеститор и пазител на обществения интерес. За тази цел всяка една стъпка по реализирането на даден проект трябва да се случва по нов начин – да има ясно задание с дефинирани изисквания към проекта; да се изготви качествен и подробен проект по приетите градски Стандарти; да се подготвят ясни и подробни спецификации; трябва да се проведе честен и прозрачен търг и за финал да се контролира изпълнението реално на терен.

Нашият екип предвижда въвеждането на “черен списък” за некоректните фирми-изпълнители. За целта работим по административни промени, чрез които да се осъществи това. 

В администрацията на Столична община работят достатъчно и качествени специалисти, които могат да изпълнят всяка от тези стъпки. Ще им осигурим професионална и спокойна среда за работа с ясно разписани правила, процедури и отговорности, за да може да се сложи край на “ремонта на ремонта” и да може да се гарантира качественото развитие на градската  среда.