През годините София винаги е била с отлично представяне в дисциплини, които са нетипични за региона, като например ветроходство и гребане. В последните години това се дължи основно на личния ентусиазъм и усилия на малки групи хора, които въпреки абсолютната липса на интерес и помощ от държавата и в частност общината, успяват да запазят създадените традиции. Такива примери са базите на яз. Панчерево и яз. Искър, които са изцяло фокусирани в обучението на деца и юноши и се финансират почти изцяло частно. Този начин на поддръжка предпоставя към недостъпност на тези спортове освен за изключително запалените деца, тъй като самата необходимост от заплащане на таксите за курсове отказва голяма част от родителите да изпратят децата си дори да пробват тези спортове.

Спортните дейности извън града са изключително важен елемент в здравословния и разнообразен живот на жителите на София. 

Основен приоритет на Спаси София ще е възстановяването на инфраструктурата за практикуване на зимни спортове на Витоша (препратка към темата за Витоша). Изключително спешно трябва да се пристъпи към действия, задължаващи концесионера да изпълни поетите ангажименти, като при отказ договорите да бъдат прекратени, да се обявят нови процедури и да бъде потърсена конкретна отговорност от фирмите и лицата, отговорни за това състояние на курорта.

Важен елемент в програмата на Спаси София ще бъде популяризацията и подобряването на достъпността до различните спортни обекти и съоръжения

като се създаде нова страница (регистър), описващ всички маршрути за колоездене, бягане и туризъм, които са маркирани и се поддържат от Столична община. Допълнително ще бъде отделен ресурс за преглед на съществуващи трасета, които не са определени в някоя от горните категории, но се използват активно от спортуващите, които да бъдат официално описани и обезопасени. За целта ще използваме и информация от спортните клубове по съответните спортове. Календарът на София ще бъде разширен с всички мероприятия, организирани в рамките на общината, като ще бъде създаден специализиран фонд за финансиране на мероприятия, организирани от спортни клубове.

Ще обърнем внимание и на нетрадиционните, но набиращи популярност спортове като ветроходство, парапланеризъм, downhill спускане с колела и други. 

Ще работим над изработването на ясна общинска политика, която да подпомага спортните клубове

в популяризацията на тези спортове, така, че да могат повече млади хора да се докоснат до тях. 

Други популярни спортове, които са изправени пред трудности, са парапланеризма и делтапланеризма. И двата спорта имат дълга история в България и в частност София, като тук са съсредоточени най-много активно практикуващи ги хора. Основен проблем при практикуването им представлява липсата на адекватна политика по обособяването на площадки за излитане и кацане. На Витоша има няколко създадени и поддържани с личен труд на различните клубове площадки за излитане, но това винаги е извършвано без законова обосновка и с устно съгласие на съответната паркова охрана.

Необходимо е общината да вземе активна роля в този процес, тъй като спортът привлича все повече хора от страната и чужбина, като се вземе пример от други държави като Словения, където местата за практикуване са добре обозначени, има изградена инфраструктура и метеорологични станции. Добър пример може да бъде даден и със съседна Турция, където в района на Олудениз последните няколко години е изграден лифт, предвиден специално за практикуващите тези спортове. Друг основен проблем представляват местата за кацане, като около София се наблюдава изключително активното им застрояване. Необходимо е активното участие на общината при регламентирането на тези места – минимум две, по едно в източна и западна София, които да се ползват в зависимост от моментните ветрове. Тези зони трябва да се обозначат и обезопасят, като освен за кацане, могат да се използват и за други спортни дейности.