София е третата най-висока (над морското равнище) столица в Европа и фактът, че се намира в котловина, заобиколена от пет планини – Витоша, Плана, Стара планина, Люлин и Ихтиманска Средна гора. Градоустройственият план на София от 1938 г. е заложил именно върху географските дадености – главните булеварди и до днес са ориентирани спрямо тях.

Опазването на визуалните коридори от “запушване” с високи сгради, е наш приоритет, защото хубавата гледка трябва да е достъпна както за собствениците на апартаменти, така и за хората, движещи се по улиците.

През новия ОУП ще работим за много по-стриктни правила за опазване на визуалните коридори – с ограничения за височината на сградите в южните квартали

и ще спрем практиката да изникват безкрайно високи сгради в разположените покрай главните артерии зони като Смф (смесена многофункционална). Място за високи сгради в София има, но къде, колко и как да разполагаме такива, трябва да е обект на обемно-пространствено проучване, взимащо предвид опазването на гледката и за северна София.

Друг проблем е, че безразборно поставените рекламни табели, билборди, кабели, знаци и т.н. пречат не толкова да видим планините, колкото фасадите на сградите, оформящи лицата на централните булеварди и улици. В последните години в редица европейски градове се работи в посока намаляване на визуалното замърсяване. В Барселона още през 2016 г. редуцират с 20% местата за реклама и вдигат таксите за разполагането на рекламни елементи, с което балансират приходите за общинския бюджет, а Париж избира друг подход – поставя се ограничение за максималния им размер от 8 м2.

Вярваме, че Стандартът за градската среда може да е инструмент, който гарантира, че търговските обекти ще могат да рекламират стоките си и собствениците на жилища – да обитават и обновяват жилищата си, без това да уврежда или отнема от автентичността на фасадите.

Ще осигурим и инструменти, гарантиращи прилагането на Стандарта – освен реформиран и дееспособен Столичен инспекторат, ще изготвим дигитална паспортизация на фасадите в историческия и вторичните градски центрове в кварталите, както и ще изработим програми за поощряване на преместване или скриване на климатичните тела и уеднаквяване на прозоречните растери.

За да се преборим с друг хроничен за София проблем – тагването и драскането по фасадите и градската мебел, ще създадем съвместни екипи между полицаи и инспектори, които да санкционират нарушителите, а когато е нужно – ще търсим налагане на наказания като полагане на общественополезен труд след вандалска проява.