Правилното събиране и използване на голям набор от качествени данни е основополагащо за доброто управление на един умен град. Заради силния си IT сектор, София има потенциала да се конкурира с други европейски градове в развитието на инфраструктурата си за данни. Затова е особено важно да въведем добри политики за използването им в Общината по такъв начин, че да ускорим развитието на София във всички останали направления.

Развитието на София като умен град не е еднократно действие, а дългосрочен процес, в основата на който седят датчици, които събират данни.

Общината има нужда от плътна мрежа от сензори, с която да следи качеството на въздуха, нивата на реките, състоянието на трафика, шума, влажността на зелените площи, запълнен обем на контейнерите за отпадъци

(за да се въведе умно сметосъбиране и приложи принципът „Замърсителят плаща“) и други. Полагането на датчици не трябва да бъде отделна дейност, когато е възможно, тъй като част от тях изискват специфична инсталация (вкопаване в земята, поставяне на високо, интегриране в компоненти на градската мебел и др.). Инсталирането на датчиците заедно с изграждането на инфраструктурата, която наблюдават, трябва да стане стандартна практика при извършването на ремонти в града, за да не се дублира работа и да не се разкопават новоизградени обекти.

Затова ще заложим сензори и хъбове за събиране на данни и методологиите за инсталирането им, като елементи в Стандартите за градска среда така, както са заложени типа на настилките и технологиите на тяхното полагане.

Това ще унифицира достъпа при нужда да бъдат ремонтирани и ще предпази от излишно загрозяване града ни.