„Замърсителят плаща“ е принцип, който ще прилагаме последователно към всяка наша политика. Замърсяването води до съществени по размер разходи за общината, а и за нас като данъкоплатци. Всички ние, като граждани, следва да бъдем отговорни за действията или бездействията си, които оказват влияние върху околната среда и здравето ни. 

В момента този принцип, въпреки че е заложен в националното ни законодателство за определени процеси като управление на отпадъците, не се прилага в цялост и не е водещ в политиките на Столична община. Така например, няма значение дали рециклираш и какво количество отпадъци изхвърляш – такса „Битови отпадъци“ се определя на база данъчна оценка на имота. 

Сигурни сме, че въвеждането на принципа в правенето на политики ще доведе до повече отговорни граждани, които да обмислят последствията от действията си.

Ще работим над по-добро управление на отпадъците, при което и гражданите, и предприятията да носят отговорност за това какво и къде изхвърлят.

По този начин ще намалим броя на нерегламентираните сметища и количеството депонирани отпадъци, а рециклираните такива ще се увеличат. Освен това, ще следим какво и как използва обществото за отопление – ще прекратим практиките за горене на гуми и други отпадъци в кварталите. Не на последно място, ще заложим този принцип и за политиките, свързани с намаляване замърсяване на въздуха като тук включваме контрол върху изгорелите газове от автомобилите и мотивирането на обществото за закупуване на такива, по-малко замърсяващи околната среда. 

Ние от Спаси София вярваме, че здравето ни и това на нашите деца е най-ценното. И за да бъдем истински отговорни към бъдещото поколение е нужно всеки от нас да направи усилия, защото „Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я взимаме назаем от нашите деца“ (индианска поговорка).