Ще бъдем безкомпромисни към горенето на забранени материали, както на открито, така и на закрито. Убедени сме, че подобни безотговорни действия, извършени от физически или юридически лица като автосервизи или пунктове за вторични суровини, трябва да водят до сурови наказания, за да не се повтарят занапред. С цел минимизиране на негативните последици от нерегламентираното горене на отпадъци ще предложим за разглеждане инкриминиране на деянието и извършване на своевременни проверки на място с компетентни органи.

Въпреки опита на управляващите да криминализират замърсяването преди години, то все още се случва без никакви последствия за нарушителите. Затова ще поискаме реални наказания за хората, които застрашават здравето на всички ни и ще упълномощим Столичния инспекторат, съвместно с Общинска полиция, да извършват проверки, включително и в частни имоти.

Още в програмата ни през 2019 г. предложихме контрола, особено върху частни домове, да се извършва с дронове, по примера на полски градове. Дълго време управляващите приемаха тази стратегия като научна фантастика. Наскоро обаче обявиха стартирането на такъв пилотен проект през зимата на 2022–2023 г. 

Ще развием този проект до работещо контролно решение, водещо до реални резултати. Чрез тази политика изпращаме ясен сигнал до обществото, че редовни и обективни проверки ще има, а санкциите няма да подминат никой нарушител.