София е богата на различни диви животински видове, включително защитени такива. Оказва се, че те се срещат не само в китните природни местности, но и в сърцето на самия град. Намаляването на популациите на характерни животински видове за градовете обаче е обезпокоителен факт и ясен сигнал, че презастрояването, усвояването на зелени площи, замърсяването на градската среда и въздуха, както и шумът, достигат критични нива. Така например познатото на всички ни врабче се среща все по-рядко в градски условия поради недостатъчна подходяща растителност и липсата на препитание от насекоми и семена. За съжаление проблемът касае и много други птици, дребни гризачи и земноводни, които отстъпват своята територия. 

Ние от Спаси София сме убедени, че биологичното разнообразие е важен елемент от природата на града. Наред с решения за подобряване на озеленяването, справяне със замърсяването на градската среда и въздуха, ще предприемем конкретни мерки за опазването му.

На базата на експертен анализ ще изготвим списък на всички по-интензивни локации в София, където е възможно преминаването на различни видове, като таралежи и костенурки например, и ще предложим изграждането на коридори (наземни и водни връзки) за безопасното им пресичане с цел по-добра свързаност на местообитанията.

За малки животни като таралежи, костенурки, гризачи и т.н. съществуват решения за безопасно пресичане дори на трамвайни релси

Ще работим върху цялостна стратегия за управление на биологичното разнообразие в София с цел непрекъснатост на миграционните потоци. Освен това, ще създадем конкретни изисквания за застрояването на територии, попадащи в широкия обхват на зелените клинове след анализ на текущото застрояване в широкия им обхват.

Факт е, че други градове в България всъщност се справят добре със задачата да опазят биологичното си разнообразие. Така например ще се възползваме от опита на градове като Бургас за запазване гнездата на прелетните птици и ще монтираме платформи за гнезда на стълбовете от електроразпределителната мрежа с цел посрещане на щъркелите след зимния период. 

От друга страна, осъзнаваме, че липсата на достатъчно съзнание у гражданите, че с животните делим една среда, понякога води до тяхното нараняване и убиване. Животинското разнообразие в един град носи своя специфичен чар. Затова ще организираме различни информационни и образователни кампании с цел привличане на вниманието на обществеността върху биологичното разнообразие в града ни. Особен фокус ще бъдат децата и как те възприемат градските животни.