Изграждането и поддържането на здравословни хранителни навици е от съществено значение за бъдещето на града ни. Вярваме, че децата на София заслужават най-доброто. Днес качеството на храната, предлагана в училищните столове, е крайно незадоволително. Историите за липса на избор, високи цени, изобилие от вредни храни и съмнителна хигиена са безброй. 

Към момента няколко фирми управляват почти всички училищни лавки и столове, благодарение на зле провеждани обществени поръчки. Най-важното за сегашното управление е кандидат-стопанинът колко кашона с вариации на меню ще може да предложи на най-ниска цена, а не какви продукти и с какво качество ще предлага. 

За да осигурим по-качествена услуга и по-добри възможности за развитие на нашите деца, ние от Спаси София ще преосмислим концепцията за функциониране на училищните столове. 

Ще създадем нови ясни критерии за качеството на услугата, ще заложим и образователна функция на столовете, където децата да се включват в процеса на подготовка на храната. За вида и разнообразието на рецептурниците, ще почерпим опит от успешни програми за училищни обяди в Италия, Франция и Япония.

За да гарантираме, че изискванията за качество и хигиена се спазват, ще създадем смесена контролна комисия от представителите на институциите, отговорни за спазването на стандартите в училищните столове и лавки – БАБХ, РЗИ и Столична община. Неспазването на законовите разпоредби и общинските стандарти ще бъде строго наказвано – от финансови санкции до включване в общинския „черен списък“.