Единното оформление на потребителския интерфейс – онлайн и офлайн, е ключово за създаването на единен бранд за един град. Независимо дали четем улична табела или сме в системата за кандидатстване за място в детската градина, всички информационни ресурси на София трябва да са разработени с единна визия. И както Наредбата за градската среда ще ни позволи да създадем стандарти за оформление на тотеми за туристическа информация, спиркознаци, улични табели и т.н., така е нужно да имаме аналогичен стандарт, засягащ оформлението на информационните системи на общината.

Ще създадем вътрешно звено, посветено на поддръжката и развитието на градския интерфейс.

Ръководителят на това звено ще е своеобразен „Градски дизайнер“, ръководещ екип графични дизайнери, който ще валидира и координира всички дейности, касаещи развитието и налагането на градския бранд, ще развива и управлява процесите по изработка на елементите на визуалната и туристическа информация, както и онлайн ресурсите на общината.