Концепция за трансформиране на 30 км неизползвани територии в най-големия линеен парк беше представена през ноември 2022 г. от ОП “Софияплан”.  Рингът обхваща изоставени жп линии, преминава покрай реки, паркове, неизползвани производствени зони и жилищни територии. Инициативата за създаването на проекта с преосмисляне на изоставените железопътни линии в парк е на фондация “Зелената линия на София” и ние сме напълно съпричастни с тази кауза.

Социализацията на изоставени жп линии и преработката им в пешеходни и велосипедни маршрути, свързващи различни части на града, е добре отработен инструмент за ревитализация на градски пространства. Примери за  такива намеси има в Париж – la Promenade Plantée и Ню Йорк – The High Line Park. Ще възложим цялото трасе на линията да се проектира по единен модел като линеен парк и успокоена зона, играеща ролята на пешеходно-велосипеден градски ринг, като ще привлечем архитекти от цял свят с обявяването на международен конкурс и ще разработим ясна план-програма, обвързана с конкретни срокове за цялостното завършване на ринга.

Идеята за “Зелен ринг” е съвместима с намерението ни да коригираме и удължим трамвайното трасе по бул. Вардар, като крайният резултат ще е подобен на успешно възприетото ни предложение за бул. Македония и ще осигури и транспортна свързаност.

Изоставените и рушащи се приемни здания на гарите Пионер, Средец и Сердика могат да се възстановят и да станат пунктове за почивка по трасето,

както и да направят териториите около себе си по-приветливи, като гара Пионер е една от подходящите локации за културна зона или квартал за забавления. Околовръстната жп линия е част от историята на София, затова искаме духът на железопътната инфраструктура и споменът за нея да е съхранен в парка.