Шумът по време на строителство е проблем за много наши съграждани, особено за жителите в квартали, където то е интензивно. Строителните обекти са един от основните източници на шумово замърсяване в жилищните райони, поради което ефективният контрол за спазване на забраната за строителен шум в законоустановения часови диапазон е от съществено значение за опазване на общественото здраве.

Заради липсата на ефективен контрол, строителните компании често извършват дейности и в забранените часове, въпреки подадените от граждани сигнали за нарушения. 

С помощта на инспекторите от Столичен инспекторат и общинските полицаи, след цялостна реформа на структурите им, искаме да гарантираме спокойна и здравословна среда на всички столичани. 

Освен това ще предложим законодателни промени в Закона за защита от шум в околната среда с цел да увеличим глобите, особено за онези, които си позволяват системно и многократно да нарушават правилата.