През 2021 г. регистрираните в София автомобили отбелязаха рекорден пик, надхвърляйки 1 млн. единици. С над 750 автомобила на 1000 жители, София е сред градовете с най-висока моторизация в цяла Европа. Въпреки че добре осъзнаваме, че здравословният и приятен град включва по-малко автомобили и повече пътувания с градския транспорт или велосипеди, е недопустимо проблемът с паркирането да остане неразрешен. На много места в града тротоарите, зелените площи, спортните площадки и дори детските игрища са превърнати в кални и грозни паркинги, с което не само се влошават средата и качеството на живот, но и са огромен източник на замърсяване, фини прахови частици и кал.

На хаоса с паркирането трябва да бъде сложен край, ако искаме София да стане град, съизмерим с останалите европейски столици. 

Зоните за паркиране могат и трябва да бъдат механизъм за облекчаване на трафика, удобство за живущите и източник на средствата за превръщането на София в подреден и удобен за живот град.

Установената практика да се присъединяват нови квартали към зоните за паркиране без никакви подобрения в инфраструктурата и преосмисляне на политиката за паркиране не е достатъчно ефективна. Това е видно и от статистиките на ЦГМ – голяма част от подзоните са със запълняемост над 90 %, което е ясен показател, че от механизъм за успокояване на трафика в центъра, зоните са се превърнали в просто досадна част от ежедневието на столичани. От друга страна живущите в централните части, освен че заплащат винетни стикери за паркиране, са принудени да обикалят десетки минути в търсене на паркоместа, създавайки паразитен трафик, шумово, атмосферно и прахово замърсяване, а също и увеличава времето за пътуване на всички участници в движението.

Време е хаосът в паркирането да се прекрати. Ще инициираме мащабен анализ на запълняемостта на паркоместата не само в зоните, но и извън тях. Един от основните обекти на реформата ще бъде териториалният обхват на зоните за платено паркиране. Необходимо е преструктуриране на подзоните – справедливо разпределяне на територията, която дадена подзона обхваща, така че да се намали запълняемостта. Подобряването на границите на подзоните ще даде възможност на живущите в района да паркират автомобилите си, без да обикалят безкрайно улиците на квартала.

Работно време на зоните в полза на гражданите

Работното време на зоните е допълнителна пречка за живущите в кварталите с платено паркиране. В делнични дни контролът в последния работен час на зоните практически липсва. Това означава, че има много нарушители, които паркират, без да плащат и практически не остават свободни места за жителите в района. От друга страна, в почивните дни разликата е коренна – когато зоните не работят, е почти невъзможно да се намерят свободни места. Същевременно, количеството нарушители е много по-високо – паркира се по тротоарите и пешеходните пътеки, в кръстовищата, спира се „за малко“, а причината е липсата на контролни органи извън работното време на зоните. Освен проблеми с намирането на паркоместа, това създава опасна пътна обстановка и утежнява трафика по улиците на града.

Строг контрол и удължаване на работното време на зоните дори само с половин час значително ще помогне за решаването на този проблем, а

въвеждането на платено паркиране в неделните дни също би било полезно, поради голямото количество хора, които са с нестандартно работно време и повишеното търсене на културно-развлекателни дейности през уикендите.

Справедлива тарифна политика в зоните

Тарифната политика на зоните за платено паркиране, последно актуализирана преди повече от 10 години, също има сериозни недостатъци. Един от най-големите проблеми за контрола и заплащането са хартиените талони. Фиксираното ограничено време също създава редица проблеми и абсурдни ситуации. Така например, гостите на града, които желаят да останат за уикенда, вместо да паркират в синя или зелена зона, са принудени да използват частни паркинги, вместо Общината да предоставя търсените услуги.

Нашето решение на този проблем е заедно с премахването на хартиените талони да отпадне и ограничението за време, прекарано в зоната. Това ще се случи, като се въведе динамично формиране на цената. Въвеждането на дневна такса за престой в синя или зелена зона също е необходимо. По този начин гражданите и гостите на града няма да са ограничени от времето, но същевременно ще използват зоната само толкова, колкото им е необходимо, защото всеки следващ час ще бъде по-скъп от предходния.

Създаването на мобилно приложение, което да дава много повече опции от досегашните, също е крайно необходимо – на база локацията на потребителите при заплащане ще бъде възможно да се подават данни към водачите в кои части на града има свободни места. Така част от потока ще се пренасочва по естествен път към по-свободните зони.