Големите софийски паркове са белите дробове на града и предпочитано място за почивка и отдих сред природата. Освен това парковете в София са и дом на много градски биологични видове, които са едновременно и част от екосистемата на природата в града. Заради ключовата си роля в градските живот и естетика, парковете заслужават по-специално внимание и грижа от страна на общината.

Ремонтът на историческата част на Борисовата градина се бави вече с години, пространствата около Езерото с лилиите, Братската могила, Обсерваторията на Софийския университет и Коколандия също се нуждаят от реконструкция, но адекватна намеса в Борисовата градина е невъзможна без първо да се довърши ПУП на парка, отговарящ на високите стандарти за опазване на парковото архитектурно наследство и на изискванията за опазване на околната среда.

С нов ПУП на Борисовата градина ще защитим териториалната ѝ цялост и ще премахнем несвойствените функции като паркинги и автосалони.

Ще заложим и възстановяването на Летния театър и къпалнята Мария Луиза. За основните алеи към ж.к. Изток и Ловния парк ще предвидим и изпълним осветление и условия за велосипедно движение, с което да бъде дадена комфортна връзка между центъра и източните квартали.

Приоритетни за един функциониращ парк са достъпността и сигурността, както и наличието на удобна паркова мебел. Искаме парковете да са място за събития, затова ще работим по планирането и изграждането на инфраструктура, предлагаща на гражданите възможност за активни, споделени и разнообразни дейности целогодишно.