Училищните дворове, особено намиращите се в квартали, разполагат с огромни, но неизползвани пространства. Резултатите от анализите в Стратегията за развитие на физическата активност 2022-2030 показват, че 93% от общинските училища са разположени в имоти, които със сегашната си заетост, отговарят на всички норми. В близо 77% от училищата капацитетът спрямо имота не достига дори половината  от допустимите показатели. Това означава, че осъвременяване и разширяване на материалната спортна база, както на откритата част, така и на вътрешните съоръжения (салони и басейни), е напълно възможно при правилните действия от страна на общината. Същевременно, над 25% от училищните салони са с незадоволителен капацитет, а само 12% от училищата в София разполагат с басейни. 

В неучебните дни и часове дворовете и спортните съоръжения пустеят, а живущите в близост, както и учениците от училищата с по-бедна материална или пространствена база нямат достъп до игрища и площадки за физическа активност. Проверка на Спаси София през 2022 установи, че към момента около 40% от общинските училища в София не осигуряват достъп до базата си в извънучебно време. Липсва  прозрачност на общинските имоти (по-конкретно списък на училищни спортни обекти), както и няма практика, нито яснота относно почасово отдаване под наем на такива обекти. Твърде често тези огромни площи стоят заключени и са занемарени, без адекватна настилка, осветление и оборудване.

Училищните салони и дворове са мястото, където се заражда любовта към спорта и гради основа за здрава физическа култура. За да подпомогнем изграждането както на ценни двигателни умения, така и позитивно отношение и ентусиазъм към физическите занимания, е необходимо наличието на добра спортна инфраструктура и нейната адекватна и постоянна поддръжка. Именно затова 

ще обърнем внимание върху обновяването и разширяването на спортните бази.

Като първа стъпка общината, съвместно с районните кметове и директорите на училища ще набележи най-приоритетните дворове и салони, нуждаещи се от ремонт. На тази база ще изработим програма за тяхното ремонтиране, като екипът на Спаси София вече събира идеи за по-иновативни и пространствено ефективни решения (например: изграждане на катерачни стени във физкултурните салони). И тъй като осигуряването на устойчиви източници на финансиране е основна точка във всяка такава програма за развитие, то тук наш фокус ще бъде диверсификация в моделите на финансиране и търсенето на алтернативни такива.

Ще работим едновременно за подобряване на материалната база, но и за отваряне и регламентиране на по-широкото й обществено ползване. Това ще направим чрез предложения за промени в “Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община”, за да се изгради и въведе работещ механизъм за отдаване под наем на такива обекти.  По този начин ще бъде осигурен безплатен или символично платен публичен достъп до инфраструктурата, но и същевременно ще бъдат осигурени работещи правила. Добри примери, които могат да бъдат въведени сравнително бързо, вече има: 

  • Община Бургас, където имат изграден и прозрачен механизъм за почасово отдаване под наем на спортните обекти в училищата. 
  • 97 СУ „Братя Миладинови“ в София, където плувният басейн се отдава под наем на спортни клубове в извънучебно време, а средствата се използват, за да стопанисва и поддържа басейна.

С този пакет от мерки искаме да превърнем училищните салони и дворове в център на социалния живот в кварталите – осветено и безопасно място за спорт, отдих и контакти.