Градът ни е мръсен и занемарен. Контейнерите за отпадъци са стари и често са препълнени и всичко това се случва на фона на ежегодно увеличаващия се бюджет за сметопочистване, надхвърлящ 200 млн. лв. Пропуските в сключените с фирмите за чистота договори не са малко: времето за реакция не е добре нормирано и позволява злоупотреби, няма добре разписани правила за техниката, която трябва да се използва и въпреки че Столичната община плаща една значителна сума за услугите им, реално фирмите нямат нужния капацитет, за да се справят с почистването на София.

Спаси София извърши детайлен анализ на договорите, който показва, че те се пишат така, че да отговарят на изискванията на фирмите, а не на нуждите на столицата. Например, в момента извозването на отпадъка ни се случва по график, без да се отчита дали контейнерът стои препълнен вече няколко дни, което води до натрупване на битови отпадъци и замърсяване на градската среда, или е празен, което от своя страна означава излишен курс.

Имайки предвид факта, че Столична община е в правото си да определя вида на техниката и начина на почистване в града, ние ще гарантираме нивото, което всички софиянци заслужават. 

Едно от първите действия, които ще предприемем за по-чист град, е именно осъществяването на строг контрол върху дейностите по почистване, както и актуализация на договорите с цел уеднаквяване на изискванията, сроковете за мобилизация, както и предоговаряне на санкциите, важащи за всички фирми. Освен това, ще работим в договорите ясно и точно да са заложени всички технически изисквания във връзка с цифровизацията на дейностите по почистване, за да може да се оптимизират процесите. 

Ще разработим и наложим нов стандарт за визията и капацитета на съдовете за смет. Общината стриктно ще следи състоянието им и ще изисква от фирмите да ги поддържат и мият редовно. Срещу стотиците милиони, които ежегодно плащаме за чистотата в София, трябва да получаваме далеч по-добри резултати.

Смятаме да повишим капацитета на общинската фирма „Софекострой“ чрез закупуването на нова модерна техника и преструктуриране на предприятието. Така ще започнем подготовка за поетапното преминаване на дейностите по сметопочистване отново в общински ръце,

с което целим намаляване на разходите, прозрачно и по-ефективно управление на общинските средства, както и повече възможностите за контрол и реакция.

Контролът върху договорите с фирмите, осъществяващи обществени дейности, ще бъде приоритет за нас, за да сме сигурни, че софиянци получават качествена услуга според заплатените от тях данъци.